یک دلار کاهش قیمت نفت ۲.۴ هزارمیلیارد تومان از منابع بودجه می‌کاهد

یک دلار کاهش قیمت نفت ۲.۴ هزارمیلیارد تومان از منابع بودجه می‌کاهد
خلاصه اخبار

فهرست عناوین هر دلار کاهش قیمت نفت در سال آینده، سبب کاهش بیش از ۲.۴ هزار میلیارد تومانی منابع بودجه ۹۸ خواهد شد. به گزارش سیگنال به نقل از مهر، براساس لایحه پیشنهادی بودجه سال ۹۸ کل کشور که توسط دولت به مجلس ارائه شده است، در لایحه قیمت هر بشکه نفت خام و میعانات […]

هر دلار کاهش قیمت نفت در سال آینده، سبب کاهش بیش از ۲.۴ هزار میلیارد تومانی منابع بودجه ۹۸ خواهد شد.

به گزارش سیگنال به نقل از مهر، براساس لایحه پیشنهادی بودجه سال ۹۸ کل کشور که توسط دولت به مجلس ارائه شده است، در لایحه قیمت هر بشکه نفت خام و میعانات گازی حدود ۵۴ دلار، متوسط نرخ برابری دلار حدود ۶۰۰۰ تومان (برای کالاهای اساسی حدود ۴۲۰۰ و برای سایرکالاها حدود ۸۰۰۰ تومان)، صادرات نفت حدود ۱.۶۳۵ میلیون بشکه در روز (یک میلیون ونیم بشکه در روز مجموع صادرات نفت خام و میعانات گازی و ۱۳۵ هزار بشکه در روز فروش میعانات گازی به پتروشیمی ها) و صادرات گاز طبیعی حدود ۳.۴ میلیارد دلار فرض شده است.
سرجمع منابع نفت در بودجه نیز بیش از ۱۴۲ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.
به گزارش خبرنگار مهر، درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز به چهار جا تعلق می گیرد: بودجه، صندوق توسعه ملی، شرکت ملی نفت و شرکت ملی گاز.
کل منابع حاصل از نفت در سال ۱۳۹۸ حدود ۳۵.۵ میلیارد دلار است که سهم هر کدام از چهار قلم گفته شده عبارت است از:
۱- سهم بودجه عمومی: ۲۳.۷۵ میلیارد دلار (معادل ۱۴۲ هزار میلیارد تومان در دو ردیف ۲۱۰۱۰۱ و ۲۱۰۰۹ )
۲- سهم صندوق توسعه ملی: ۶.۵۹ میلیارد دلار
۳- سهم شرکت نفت: ۴.۶۵ میلیارد دلار
۴- سهم شرکت گاز: ۰.۵۱ میلیارد دلار
براساس بررسی های انجام شده، هر دلار کاهش قیمت نفت در سال آینده، سبب کاهش بیش از ۲.۴ هزار میلیارد تومان منابع بودجه خواهد شد.
طبق بررسی انجام شده، وابستگی بودجه به نفت در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ ، حدود ۳۵ درصد خواهد بود. البته باید توجه داشت که این نسبت کمتر از میزان واقعی است، زیرا منابع غیرنفتی لایحه در عمل خوشبینانه برآورد شده و تحقق کامل آن بعید است.
اگر تصور کنیم که رقم صادرات نفت به احتمال زیاد مثلاً بین ۱ تا ۱.۲ میلیون بشکه در روز – آنهم اگر همه این رقم محقق یا به طور مناسبی تهاتر شود و تخفیفی هم در کار نباشد -خواهد بود، نتیجه این خواهد شد که تمام محاسبات فوق باید نادیده گرفته شوند و محاسبات دیگری انجام شود. تازه این با این فرض است که قیمت نفت در همان حدود ۵۴ دلار در بشکه باقی بماند.