کیهان دلیل شکست وعده رئیسی برای ساخت 4میلیون مسکن را کشف کرد

کیهان دلیل شکست وعده رئیسی برای ساخت 4میلیون مسکن را کشف کرد
خلاصه اخبار

کیهان نوشت:وعده ساخت چهار میلیون مسکن در دولت سیزدهم‌، از همان روزهای نخست با چالش تأمین مالی مواجه شد و تا به امروز بر اساس برنامه‌ریزی‌ها پیش نرفته است.

دلیل عدم تحقق وعده این است که روند پرداخت تسهیلات بانکی یکی از موانع جدی بر سر راه نهضت ملی مسکن است و طبق آمار موجود تمایل بانک‌ها بیشتر به اعطای تسهیلات برای خرید، تجارت و یا مشارکت می‌باشدکه دوره بازپرداخت آن بلندمدت نیست. بنابراین خیلی به طرح‌های بلندمدت مانند مسکن تمایل نشان نمی‌دهند.

کیهان توضیح نداده است که بانکهای عامل که این روزنامه منتق آن است،یانکهی دولتی و تحت فرمان دولت رئیسی هستند.

مرجع: خبر آنلاین