چه عواملی باعث جهش قیمت دلار در ایران می‌شود؟

وضعیت بازار ارز در ماه اخیر نشان‌دهنده چهارمین بحران ارزی کشور از ابتدای دهه نود است. تحریم‌ها به عنوان عامل مؤثر در وقوع این بحران‌ها، از کانال‌های مختلفی روی وضعیت بازار منعکس می‌شوند. با وجود آن که تحریم و کاهش قیمت جهانی نفت از نظر تأثیر روی عرضه ارز ممکن است مانند هم عمل کنند، اما تفاوت مهم تحریم این است که حتی پیش از وقوع رسمی، پیامدهای آن در انتظارات مردم مورد محاسبه قرار می‌گیرد.

دکتر مسعود نیلی، اقتصاددان، در برنامه حکمرانی خوب سازوکارهای وقوع چهار بحران ارزی دهه اخیر را بررسی می‌کند و توضیح می‌دهد چگونه می‌توان اثر انتظارات را در این سازوکارها مشاهده کرد. او همچنین به شکاف مهمی میان منظور علم اقتصاد از «انتظارات» و فهم سیاستمداران از آن اشاره می‌کند.

منبع:فردای اقتصاد

برچسب‌ها