پیش بینی ۱۳ گروه بازار سهام در بهبوحه هیجان گزارش ها و چند عامل

پیش بینی ۱۳ گروه بازار سهام در بهبوحه هیجان گزارش ها و چند عامل
خلاصه اخبار

یک کارگزاری با اشاره به هیجان گزارش های ۹ ماهه و توامان با اولین نشانه های جهش نرخ ارز و چند عامل موثر دیگر ، وضعیت ۱۳ گروه اصلی بازار سهام در روزهای آینده را پیش بینی کرد.

به گزارش سیگنال به نقل از بورس پرس، بازار سهام در حالی این هفته با شاخص 165 هزار و 595 واحدی شروع می کند که کارگزاری آبان اعلام کرد بازار در هفته گذشته متاثر از رشد نسبی قیمت ها در بازارهای جهانی و احتمال ارائه گزارش های مناسب 9 ماهه روند مثبتی گرفت. هرچند دامنه نوسانات تا حدود زیادی در کلیت بازار محدود بود.
تک نمادهایی که گزارش های مناسبی را ارائه کردند تا حدود زیادی مورد استقبال بازار قرار گرفتند و این بار وضعیت عرضه و تقاضا نشان داد بازار دیگر بی پروایی قبل را ندارد و احتمالا منتظر ارائه اعداد و ارقام خواهد ماند تا همانند مقطع خوش بینی ، بیش از حد با گزارش های 6 ماهه غافلگیر نشود.
اما گذشته از هیجان گزارش های 9 ماهه که برای اولین بار رد پای جهش نرخ ارز در تار و پود صورت های مالی شرکت ها را نشان خواهد داد، رشد قیمت ها در بازارهای جهانی نیز می تواند وضعیت بازار سهام را جذاب کند. افزایش قیمت نفت و فلزات حتی در شرایط تحریمی نیز خبر مثبتی برای اکثر شرکت ها بوده و تجربه قبلی نیز نشان داده نقدینگی عکس العمل خوبی به این گونه از محرک ها نشان می دهد.
به صورت کلی بازار نگاه ویژه ای به گزارش ها در گروه فرآورده های نفتی دارد و این گروه در کنار رشد قیمت نفت همچنان با احتمال شناسایی سود مناسب در گزارش 9 ماهه ، سهامداران را امیدوار نگه داشته است. هرچند تجارب قبلی نشان داده پیش بینی ها در این گروه تا حدود زیادی قابلیت اتکا نخواهد داشت.
گزارش های مناسب دوقلوی های سنگ آهنی نیز نشان داد بازار می تواند همچنان امیدوار به عملکرد مناسب صنایع در وضعیت رکودی کنونی باشد و احتمالا فلزی ها و پتروشیمی ها نیز اعداد جذابی را ارائه خواهند کرد.
برخی دارویی ها تاکنون نشان داده اند بی مورد، توجه بازار را جلب نکرده اند و احتمالا گزارش های مناسبی را دارند. خودرویی ها به احتمال زیاد همچنان وضعیت خمناسبی نخواهند داشت و گروه محبوب بانک نیز مجددا چشم به شایعات و اخبار خواهد داشت و احتمالا همسو با بازار به رشد محدود ادامه خواهد داد و صرفا اضطرار در بهبود وضعیت ساختاری این نمادها نقدینگی را مجاب به رشد نسبی قیمت ها خواهد کرد.
در انبوه سازها نیز چندان نمی توان دل به گزارش ها بست و سیمانی ها احتمالا عملکرد جذاب تری خواهند داشت. سرمایه گذاری ها و چند رشته ای ها با تاخیری چند روزه جذابیت خواهند داشت و محصولات غذایی نیز احتمالا از دیگر گروه های کوچک مورد توجه بازار خواهد بود. گروه تازه تاسیس زراعت و خدمات وابسته نیز می تواند نقدینگی ماجرای جوی بازار را به خود جذب کند.
به صورت کلی هر چند ریسک های سیستمی پیرامون بازار روزبه روز درحال افزایش است، اما با بهبود وضعیت بازارهای جهانی می توان به ثبات بیشتر در بازار سهام امید داشت و آمار معاملات و حجم ورود نقدینگی به بازار همچنان روند امیدوار کننده ای را نوید می دهد.