پیش بینی افزایش شاخص کل تا مرز ۱۸۰ هزار

پیش بینی افزایش شاخص کل تا مرز ۱۸۰ هزار
خلاصه اخبار

دور شدن قیمت از روند نزولی شکسته شده تا اولین مقاومت هندسی در 173500 می باشد .

به گزارش سیگنال به نقل از بورس امروز، بهرنگ شاد رو کارشناس بازار سرمایه امروز عنوان کرد: با نگاهی به نمودار شاخص کل مراحل زیر قابل دریافت هستند :

شکست روند نزولی
پولبک به روند نزولی شکسته شده
انتظاری که در اغلب موارد اینچنین می توان داشت،دور شدن قیمت از روند نزولی شکسته شده تا اولین مقاومت هندسی در ۱۷۳۵۰۰ است.
کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: با توجه به نمودار شاخص کل احتمال شکل گیری الگوی سر و شانه کف مشهود می باشد . خط گردن این الگو در سطح ۱۶۷۰۰۰ بوده و در صورت شکست خط گردن و شکل گیری الگو حتی افزایش عدد شاخص کل تا ۱۸۰۰۰۰ قابل تصور خواهد بود .