پرداخت بیش از ۹/۸هزار میلیارد ریال تسهیلات ایجاد اشتغال روستایی

پرداخت بیش از ۹/۸هزار میلیارد ریال تسهیلات ایجاد اشتغال روستایی
خلاصه اخبار

فهرست عناوین مدیرعامل پست بانک ایران گفت: این بانک در اجرای قانون حمایت از ایجاد اشتغال روستائی، طی سال جاری بیش از ۹ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال برای بیش از ۹۶۰۰ طرح تأمین مالی کرده است. به گزارش سیگنال به نقل از ایبِنا، این تسهیلات برای تأمین مالی طرح‌های آب و کشاورزی، فناوری اطلاعات، […]

مدیرعامل پست بانک ایران گفت: این بانک در اجرای قانون حمایت از ایجاد اشتغال روستائی، طی سال جاری بیش از ۹ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال برای بیش از ۹۶۰۰ طرح تأمین مالی کرده است.

به گزارش سیگنال به نقل از ایبِنا، این تسهیلات برای تأمین مالی طرح‌های آب و کشاورزی، فناوری اطلاعات، صنایع دستی و گردشگری، دامداری و صنایع تبدیلی در قالب قانون حمایت از توسعه اشتغال پایدار درمناطق روستائی و عشایری و در راستای ایجاد یا سرمایه درگردش این طرح‌ها پرداخت نموده است.
فرحی تصریح کرد: پست بانک ایران با پرداخت این میزان تسهیلات توانسته است بیش از ۷۶هزار شغل در روستاها و جمعیت عشایری کشور ایجاد نماید.