هیجان مجدد در بانک‌ها

هیجان مجدد در بانک‌ها
خلاصه اخبار

فهرست عناوین پرمعامله‌ترین صنعت بورسی در معاملات دیروز گروه بانک‌ها بود که توانست با جذب نزدیک به یک‌سوم از کل جریان نقدینگی در رتبه نخست فهرست بیشترین ارزش معاملات صنایع بورسی قرار بگیرد. به گزارش سیگنال به نقل از انجمن بورس ایران، پرمعامله‌ ترین صنعت بورسی در معاملات دیروز گروه بانک‌ها بود که توانست با […]

پرمعامله‌ترین صنعت بورسی در معاملات دیروز گروه بانک‌ها بود که توانست با جذب نزدیک به یک‌سوم از کل جریان نقدینگی در رتبه نخست فهرست بیشترین ارزش معاملات صنایع بورسی قرار بگیرد.

به گزارش سیگنال به نقل از انجمن بورس ایران، پرمعامله‌ ترین صنعت بورسی در معاملات دیروز گروه بانک‌ها بود که توانست با جذب نزدیک به یک‌سوم از کل جریان نقدینگی در رتبه نخست فهرست بیشترین ارزش معاملات صنایع بورسی قرار بگیرد. دیروز 115 میلیارد تومان از ارزش 360 میلیارد تومانی کل معاملات خرد در سهام بانک‌ها به گردش درآمد. دست‌به‌دست شدن یک‌سوم از ارزش معاملات خرد بازار در گروه بانکی طی روز گذشته در حالی صورت گرفت که نقدینگی به مراتب کمتری در سایر صنایع اصلی اعم از پالایشی، خودرو، پتروشیمی و فلزی-معدنی جابه‌جا شد. جنبه جالب‌توجه معاملات دیروز تحرکات بورس‌بازان در دو سهم خاص این گروه بود که معمولا دادوستدهای پرهیجانی را در حرکت‌های صعودی و نزولی تجربه می‌کنند و آن دو سهم «وتجارت» و «وبملت» هستند. این دو نماد در روز گذشته مجموعا 100 میلیارد تومان از نقدینگی بازار را جذب کردند. نماد «وتجارت» دیروز پس از افشای اطلاعات درخصوص تعدیل سنواتی به جریان معاملات پیوست و پس از بازگشایی گوی سبقت را در جذب نقدینگی و رشد قیمت از سایر سهم‌های بازار ربود. هیجان خرید در فضای مثبت بازار سبب شد که این سهم در لحظه بازگشایی بیش از 11 درصد رشد قیمت را تجربه کند و نقدینگی قابل‌توجهی از بازار را جذب کند. ضمن اینکه نماد بانک ملت نیز طی روز گذشته عنوان یکی از پرتقاضاترین سهام را به خود اختصاص داد و ضمن تجربه صف طولانی خرید، رتبه دوم بیشترین ارزش معاملات را به خود اختصاص داد. وضعیت بغرنج نظام بانکی و تعلل بانک مرکزی در جهت تعیین تکلیف دو سوی ترازنامه بانک‌ها یکی از بهانه‌های اصلی نوسانات پردامنه قیمت در سهام این گروه بورسی است. البته باید شرایط حاکم بر معاملات صنایع رقیب را هم اضافه کرد که در مستعدساختن بستر برای جولان نقدینگی در سهام غیربنیادی بی‌تاثیر نبوده است. در واقع محدودیت در فروش صادراتی و وضعیت ناپایدار بازارهای جهانی از مهم‌ترین‌ عوامل کم‌شدن اقبال به سهام کالایی قلمداد می‌شود که موجب خروج بخشی از منابع پولی از این گروه‌ها و حرکت به سمت صنایع رقیب شده است.