هشدار صندوق بین المللی پول درباره کاهش رشد اقتصادی جهان

هشدار صندوق بین المللی پول درباره کاهش رشد اقتصادی جهان
خلاصه اخبار

سایت طلا : صندوق بین المللی پول در تازه ترین گزارش خود نسبت به کاهش رشد اقتصادی جهان در سال 2019 هشدار داده است.

به گزارش سیگنال به نقل از طلا، صندوق بین المللی پول پیش بینی خود نسبت به رشد اقتصادی جهان در سالهای 2019 و 2020 را کاهش داده است.
بر اساس این گزارش علت اصلی کاهش رشد اقتصادی جهان، ضعف منطقه یورو و برخی کشورهای نوظهور مثل چین و ناکامی در حل و فصل تنش های تجاری است که فشار زیادی را بر اقتصاد بین المللی وارد کرده است.
از سوی دیگر کاهش رشد اقتصادی چین و تبعات منفی خروج انگلیس از اتحادیه اروپا نیز می تواند تاثیر منفی زیادی بر رشد اقتصادی جهان داشته باشد.
صندوق بین المللی پول پیش بینی کرد رشد اقتصادی جهان امسال به 3.5 درصد خواهد رسید و سال 2020 میلادی نیز این رقم به 3.6 درصد می رسد. این ارقام نسبت به پیش بینی قبلی صندوق ، به ترتیب 0.2 و 0.1 درصد کاهش داشته است.
این گزارش نشان می دهد رشد اقتصادی منطقه یورو از 1.8 درصد در سال 2018 به کمتر از 1.6 درصد در سال جاری خواهد رسید.
رشد اقتصادی کشورهای نوظهور نیز امسال به کمتر از 4.5 درصد می رسد که نسبت به گزارش قبلی 0.2 درصد کاهش داشته است.
صندوق بین المللی پول پیش بینی کرد رشد اقتصادی آمریکا امسال به 2.5 درصد و در سال 2020 به 1.8 درصد خواهد رسید.