هشتاد درصد از هولدرهای چین لینک در ضرر هستند

هشتاد درصد از هولدرهای چین لینک در ضرر هستند
خلاصه اخبار

فهرست عناوینداده‌های وب‌سایت این‌تودبلاک (IntoTheBlock) نشان می‌دهد که بیشتر از 80 درصد از هولدرهای توکن چین لینک در ضرر و تنها، 20 درصد از آن‌ها در سود هستند. گفتنی است که چین لینک آخرین بار در دسامبر 2022 (آذر 1401) به این سطح رسیده بود. قیمت این ارز دیجیتال هم با رشدی 0.5 درصدی در […]

داده‌های وب‌سایت این‌تودبلاک (IntoTheBlock) نشان می‌دهد که بیشتر از 80 درصد از هولدرهای توکن چین لینک در ضرر و تنها، 20 درصد از آن‌ها در سود هستند. گفتنی است که چین لینک آخرین بار در دسامبر 2022 (آذر 1401) به این سطح رسیده بود. قیمت این ارز دیجیتال هم با رشدی 0.5 درصدی در 24 ساعت گذشته، به محدوده 6.35 دلار رسیده است؛ اما همچنان از سقوطی 85 درصدی با اوج قیمتی خود رنج می‌برد.

مرجع: ارز دیجیتال