نیاز ریل به نقدینگی ۹۹.۰۰۰ میلیارد ریالی

نیاز ریل به نقدینگی ۹۹.۰۰۰ میلیارد ریالی
خلاصه اخبار

فهرست عناوین در حال حاضر شبکه ریلی کشور نیازمند 4000 واگن باری جدید و حدود 500 لوکوموتیو جدید دارد و با توجه به قیمت حدود 6 میلیارد ریالی یک دستگاه واگن باری و حدود 150 میلیارد ریالی یک دستگاه لوکوموتیو جمعاً مبلغ 99.000 میلیارد ریال نقدینگی نیاز دارد. به گزارش سیگنال به نقل از بورس […]

در حال حاضر شبکه ریلی کشور نیازمند 4000 واگن باری جدید و حدود 500 لوکوموتیو جدید دارد و با توجه به قیمت حدود 6 میلیارد ریالی یک دستگاه واگن باری و حدود 150 میلیارد ریالی یک دستگاه لوکوموتیو جمعاً مبلغ 99.000 میلیارد ریال نقدینگی نیاز دارد.

به گزارش سیگنال به نقل از بورس امروز، فرهنگ طلوعی مدیرعامل ریل پرداز سیر عنوان کرد: با توجه به تفاوت ماهوی بخش “زیرساخت” و بخش “ناوگان و تجهیزات” و نیز تفاوت متولی این دو بخش که به ترتیب بخش دولتی و بخش خصوصی می باشند، روش تامین مالی این دو بخش نیز با یکدیگر تفاوت دارد. لذا در ادامه تامین مالی بخش ناوگان و تجهیزات اشاره می شود.
وی افزود: با توجه به اینکه از یک طرف خرید ناوگان،نیروی کشش و تجهیزات نیازمند نقدینگی بسیار بالایی بوده و از طرف دیگر شرکتهای فعال در بخش حمل و نقل ریلی به دلیل حاشیه سود اندک این صنعت و نیز نقدینگی در شرایط نامناسبی قرار دارند، استفاده از روش های تامین مالی جهت تامین منابع مالی مورد نیاز این شرکتها ضروری می باشد. این موضوع از آن جهت حائز اهمیت است که در حال حاضر شبکه ریلی کشور نیازمند ۴۰۰۰ واگن باری جدید و حدود ۵۰۰ لوکوموتیو جدید دارد و با توجه به قیمت حدود ۶ میلیارد ریالی یک دستگاه واگن باری و حدود ۱۵۰ میلیارد ریالی یک دستگاه لوکوموتیو جمعاً مبلغ ۹۹٫۰۰۰ میلیارد ریال نقدینگی نیاز دارد. بدیهی است تامین این میزان نقدینگی با روش های قبلی و بانک محور امکان پذیر نبود و ضرورت استفاده از ابزارهای جدید بازار سرمایه از جمله صکوک را گریز ناپذیر می سازد.
مدیرعامل ریل پرداز سیر خاطرنشان کرد: خوشبختانه در سالهای اخیر به جهت تصویب قوانین و بسترسازی های مناسب، متولیان بازار سرمایه کشور نیز بیش از پیش به اهمیت بخش حمل و نقل ریلی پی برده و اقدامات نسبتاً مناسبی را جهت بکارگیری ابزارهای نوین مالی بویژه صکوک جهت تامین مالی خرید ناوگان و تجهیزات ریلی انجام داده اند. متعاقباً شرکت های تامین سرمایه نیز با برگزاری همایش ها و جلسات توجیهی با شرکتهای مالک واگن و مالک دیزل توانسته اند متقاضیان بالقوه را توجیه و تشویق نمایند.
وی در ادامه افزود: با توجه به تفاوت کارکردی هر یک از ابزارهای تامین مالی اسلامی، دو ابزار صکوک اجاره و صکوک مرابحه بیش از سایر ابزارها برای تامین مالی خرید ناوگان، لوکوموتیو و تجهیزات کاربرد دارد. لذا این دو نوع ابزار در ادامه مورد تبیین قرار داده شده اند.
طلوعی در انتها اشاره کرد :از سال ۱۳۸۹ تاکنون تعداد حدود ۶۰ شرکت و نهاد از ابزارهای صکوک اجاره،مرابحه و منفعت جهت تامین مالی منابع مورد نیاز خود اقدام نموده اند. نکته مهم اینکه در بین این شرکتها، شرکتهای ریلی نیر حضور دارند. در سال ۱۳۹۷ شرکت ریلی البرز نیرو برای خرید ۱۵ دستگاه لوکوموتیو و شرکت ریل سیر کوثر برای خرید ۱۳ واگن مسافری اقدام به انتشار صکوک اجاراه نموده اند. همچنین شرکت ریل پرداز سیر (سهامی عام) اقدامات لازم برای انتشار صکوک اجاره تا سقف ۱۰۰۰ میلیارد ریال نموده و مراحل نهایی آن در حال انجام می باشد.