نفش جغرافیا در رشد اقتصادی

یک لحظه شهرهای پررونق و ثروتمندی که تا به حال دیده اید را تصور کنید وجه اشتراک این شهرها چیست؟این شهر ها در نزدیکی سواحل و رودخانه های بزرگ شکل گرفته اند.ادام اسمیت هم معتقد است که دسترسی به اب هزینه تجارت را کاهش می دهد و دسترسی به بازارهای بزرگ تر را برای تاجران امکان پذیر می کند.

برچسب‌ها