نرخ تورم تولید کننده ۳۰ درصد شد

نرخ تورم تولید کننده ۳۰ درصد شد
خلاصه اخبار

فهرست عناوین شاخص بهای تولیدکننده در ایران در دوازده ماه منتهی به آذر ماه ۱۳۹۷ نسبت به دوازده ماه منتهی به آذر ماه ۱۳۹۶ به‌میزان ۳۰.۶ درصد افزایش یافته است. به گزارش سیگنال به نقل از بانک مرکزی، خلاصه نتایج به‌ دست آمده از شاخص بهای تولیدکننده در ایران نشان می دهد، شاخص بهای تولیدکننده […]

شاخص بهای تولیدکننده در ایران در دوازده ماه منتهی به آذر ماه ۱۳۹۷ نسبت به دوازده ماه منتهی به آذر ماه ۱۳۹۶ به‌میزان ۳۰.۶ درصد افزایش یافته است.

به گزارش سیگنال به نقل از بانک مرکزی، خلاصه نتایج به‌ دست آمده از شاخص بهای تولیدکننده در ایران نشان می دهد، شاخص بهای تولیدکننده در ‌ایران در آذر ماه ۱۳۹۷ به عدد ۱۷۳.۹ رسید که نسبت به ماه قبل ۴.۵ درصد کاهش داشته است.
شاخص مذکور در آذر ماه ۱۳۹۷ نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۵۳.۹ درصد افزایش نشان می‌دهد.
همچنین شاخص بهای تولیدکننده در دوزادهم منتهی به آذر ماه امسال نسبت به دوازدهم سال گذشته ۳۰.۶ درصد رشد داشته است.