نرخ تسعیر ارز

نرخ تسعیر ارز
خلاصه اخبار

فهرست عناوین تسعیر نرخ ارز بر مبنای نرخ ارز سامانه نیما خواهد بود. به گزارش سیگنال به نقل از دنیای بورس، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در نشست این کمیسیون گفت: نرخ تسعیر ارز منابع ارزی در گذشته حدود 4 هزار تومان بوده و اکنون براساس نرخ سامانه نیما به حدود 9 هزار تومان رسیده است. […]

تسعیر نرخ ارز بر مبنای نرخ ارز سامانه نیما خواهد بود.

به گزارش سیگنال به نقل از دنیای بورس، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در نشست این کمیسیون گفت: نرخ تسعیر ارز منابع ارزی در گذشته حدود 4 هزار تومان بوده و اکنون براساس نرخ سامانه نیما به حدود 9 هزار تومان رسیده است. به گفته محمدرضا پورابراهیمی سهم تخصیص منابع ارزی صندوق توسعه ملی براساس نرخ تسعیر جدید توسط بانک مرکزی اعلام می‌شود و بر این اساس این رقم افزایش می‌یابد.