نحوه حضور کارگزاران در قراردادهای آتی و دستورالعمل اصلاحی اختیار فروش تبعی

نحوه حضور کارگزاران در قراردادهای آتی و دستورالعمل اصلاحی اختیار فروش تبعی
خلاصه اخبار

فهرست عناوین مدیریت ابزارهای نوین مالی بورس تهران طبق طبق ابلاغیه مدیریت نظارت بر کارگزاران سازمان بورس ، ضوابط مربوط به کارگزاران مجاز به انجام معامله در بازار قراردادهای آتی در بورس اوراق بهادار تهران را اعلام کرد. به گزارش سیگنال به نقل از انجمن بورس ایران، به این ترتیب آن دسته از کارگزاران دارای […]

مدیریت ابزارهای نوین مالی بورس تهران طبق طبق ابلاغیه مدیریت نظارت بر کارگزاران سازمان بورس ، ضوابط مربوط به کارگزاران مجاز به انجام معامله در بازار قراردادهای آتی در بورس اوراق بهادار تهران را اعلام کرد.

به گزارش سیگنال به نقل از انجمن بورس ایران، به این ترتیب آن دسته از کارگزاران دارای مجوز معامله قراردادهای آتی سبد سهام می توانند اقدام به معامله قراردادهای آتی کنند و کارگزارانی که مشمول بند یک این اطلاعیه نبوده ولی تاییدیه زیر ساخت معاملاتی قراردادهای آتی را از مدیریت فناوری اطلاعات سازمان بورس دریافت کرده اند تا پایان سال جاری مجاز به انجام معامله قراردادهای آتی هستند و برای ادامه فعالیت در این بخش، باید مجوز معاملات مشتقه مبتنی بر اوراق بهادار را اخذ کنند.
براساس این گزارش، از سوی دیگر دستورالعمل اصلاحی عرضه اوراق اختیار فروش تبعی برای سهام شرکت های بورسی با عنوان “دستورالعمل معاملات اوراق اختیار فروش تبعی در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران ” اعلام شد.