میزان افزایش حقوق سربازان تعیین شد

میزان افزایش حقوق سربازان تعیین شد

در اجرای ماده ۴۵ قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۱۳۶۳ حداقل دریافتی ماهانه سربازان وظیفه:

1- مجرد مشغول در مناطق غیر عملیاتی معادل ۶۰ درصد حداقل دریافتی پایور (کارکنان کادری)

2- مجرد مشغول در مناطق عملیاتی معادل ۷۵ حداقل دریافتی پایور

3- معادل ۹۰ درصد دریافتی حداقل دریافتی پایور می‌باشد.

تعداد فرزندمیزان دریافتی
مجرد مشغول در مناطق غیر عملیاتی۶۰ درصد حداقل دریافتی پایور (کارکنان کادری) معادل 6 میلیون تومان
مجرد مشغول در مناطق عملیاتی75 درصد حداقل دریافتی پایور معادل 7.5 میلیون تومان
متاهل بدون فرزند90 درصد حداقل دریافتی پایور معادل 9 میلیون تومان
برای اطلاع از تازه‌ترین اخبار اقتصادی ایران و جهان می‌توانید به لینک روبرو مراجعه کنید
برچسب‌ها