موافقت سازمان برنامه با ارز ۴۲۰۰ تومانی برای شرکت‌های ریلی

موافقت سازمان برنامه با ارز ۴۲۰۰ تومانی برای شرکت‌های ریلی
خلاصه اخبار

فهرست عناوین عضو هیأت مدیره راه‌آهن با اشاره به اینکه در لایحه بودجه ۹۸ درآمد گمرکی راه‌آهن ۲۱٫۸ درصد و اعتبار طرح بهسازی ناوگان شبکه ریلی ۴۶ درصد کاهش یافته است گفت: رئیس سازمان برنامه و بودجه با اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به شرکت‌های ریلی موافقت اصولی دارد. به گزارش سیگنال به نقل از TSEpress، […]

عضو هیأت مدیره راه‌آهن با اشاره به اینکه در لایحه بودجه ۹۸ درآمد گمرکی راه‌آهن ۲۱٫۸ درصد و اعتبار طرح بهسازی ناوگان شبکه ریلی ۴۶ درصد کاهش یافته است گفت: رئیس سازمان برنامه و بودجه با اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به شرکت‌های ریلی موافقت اصولی دارد.

به گزارش سیگنال به نقل از TSEpress، سعید رسولی امشب در نشست خبری در محل راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران درباره لایحه بودجه ۹۸، اظهار داشت: در لایحه بودجه پیشنهادات به سازمان برنامه و بودجه ارائه می‌شود و سازمان برنامه بر اساس منابع قابل وصول سالی که بودجه در آن مصوب می‌شود بر اساس الویت‌بندی بودجه را اختصاص می‌دهد که از این اولویت‌بندی‌ها می‌توان به اسناد بالادستی نظیر برنامه ششم یا سند چشم‌انداز اشاره کرد.
وی با تأکید بر اینکه همه تقاضاها حتماً امکان تصویب ندارد و دستخوش تغییر می‌شود،‌گفت: مجلس هم بر اساس اختیارات قانون اساسی لایحه را بررسی و اصلاحات خود را اعمال می‌کند و در صورت تأیید شورای نگهبان مصوبه به قانون تبدیل می‌شود.
عضو هیأت مدیره راه‌آهن ادامه داد: توسعه ریلی از اولویت‌های دولت و نظام است و ظرفیت‌های ارزشمندی برای توسعه همکاری‌ بخش غیردولتی هم در این حوزه گنجانده شده است؛ در راه‌آهن تلاش شده است از ظرفیت‌های قانونی برای جذب سرمایه‌گذار غیردولتی استفاده شود و این به سرعت بخشیدن در توسعه ریلی کمک می‌کند.
رسولی با اشاره به طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای راه‌آهن در چند سال اخیر توضیح داد: بررسی طرح‌های عمرانی چند سال اخیر راه‌آهن و اعتبارات آنها نشان از حمایت دولت از حمل و نقل ریلی دارد. هم عدد مصوب ما در قانون بودجه افزایش یافته و هم در تخصیص به آن توجه خاص شده است.
وی با اشاره به اینکه طرح تملک دارایی‌هایی سرمایه‌ای راه‌اهن مندرج در پیوست شماره یک، ۱۸ طرح است،‌گفت: در سال ۹۲ بودجه عمرانی راه‌آهن ۸۳۹ میلیارد تومان مصوب بود که ۷۰ درصد تخصیص یافت، در سال ۹۳ بودجه عمرانی ۵۷۰ میلیارد تومان بود که ۶۸ درصد تخصیص یافت در سال ۹۴ بودجه عمرانی ۷۶۷ میلیارد تومان بود که ۲۱۴ درصد (۱۶۴۰ میلیارد تومان) تخصیص یافت، در سال ۹۵ این رقم ۸۷۹ میلیارد تومان بود که ۱۷۴ درصد آن تخصیص یافت در سال ۹۶ این رقم ۱۵۸۲ میلیارد تومان بود که ۱۷۵ درصد آن تخصیص یافت در سال ۹۷ این رقم ۱۰۹۵ میلیارد تومان بود که تا کنون ۱۰۶ درصد آن تخصیص یافته است و پیشنهاد سال ۹۸ رقم ۱۱۶۱ میلیارد تومان است.
عضو هیأت مدیره راه‌آهن توضیح داد: سال ۹۴ ابزاری در بودجه ایجاد شد که مازاد بر رقم مصوب اسناد خزانه و اوراق مشارکت بدهند.
رسولی توضیح داد:‌ از ۱۸ طرح مذکور ۴ طرح از طرح‌های نگهداری است شامل نگهداری خطوط و علائم که طرح‌های مستمری هستند و بودجه آنها نظیر بودجه جاری لحاظ می‌شوند زیرا این طرح‌های نگهداری مستمر هستند.
عضو هیأت مدیره راه‌آهن افزود: به هر حال یکسری مسیر ریلی داریم که باید نگهداری شود و این هزینه دارد حال اگر کل آن رقم نگهداری را به ما اختصاص دهند که مطلوب است اما اغلب این رقم اختصاص نمی‌یابد که ما به شرکت‌های طرف قرارداد خود صحبت می‌کنیم که به عنوان مثال هیچ و غیره را خریداری نکنند و ما حقوق کارگران آنها را بدهیم و آنها کارگران خود را در خط مستقر کنند که تا کنون این کار را انجام نداده‌ایم، تا به امروز هر چه تخصیص در این حوزه گرفته‌ایم، بلافاصله بر اساس صورت وضعیت تأیید شده است و به پیمانکاران پرداخت کرده‌ایم.
وی اضافه کرد: در اردیبهشت امسال از ۱۰۶ درصد تخصیصی که ذکر شد ۸۰ درصد امسال بوده است.
عضو هیأت مدیره راه‌آهن با تأکید بر اینکه نفس گرفتن بودجه ارزش نیست گفت: نباید نظام متعادل اولویت‌بندی شده در بودجه به هم بخورد.
وی با بیان اینکه در برخی ردیف‌ها اعتباراتی برای راه‌آهن در نظر گرفته شده است، گفت: از سال ۹۳ مقرر شد از محل عوارض گمرکی رقمی به راه‌آهن اختصاص یابد که مصوب سال ۹۳ رقم ۱۵۰۰ میلیارد تومان، مصوب سال ۹۴ رقم ۱۳۵۰ میلیارد تومان، مصوب سال ۹۵ رقم ۱۲۱۵ میلیارد تومان، مصوب سال ۹۶ رقم ۴۵۰ میلیارد تومان و مصوب سال ۹۷ رقم ۳۷۰ میلیارد تومان است.
عضو هیأت مدیره راه‌آهن ادامه داد: در ماده ۷۰ قانون الحاق ۲ از محل فروش گازوئیل ۱۰ درصد سهم راه‌آهن و ۱۰ درصد سهم سازمان راهداری است که باید صرف توسعه حمل و نقل ریلی شود. این قانون در سال ۹۳ تصویب شد که رقم سال ۹۴ آن ۶۴۰ میلیارد تومان بود، رقم سال ۹۵ میزان ۵۵۰ میلیارد تومان مصوب، رقم سال ۹۶ میزان ۶۸۰ میلیارد تومان مصوب و رقم سال ۹۷ میزان ۴۸۰ میلیارد تومان مصوب بود اما تخصیص نداشت.
رسولی با اشاره به همه اعتبارات تخصیصی راه‌آهن، توضیح داد: عمرانی‌ها در لایحه ۹۸ نسبت به قانون ۹۷ میزان ۰٫۳ درصد رشد دارند.
وی ادامه داد: برای شرکت راه‌آهن و شرکت ساخت در برنامه حمل و نقل ریلی در لایحه ۹۸ نسبت به قانون قانون ۹۸ رشد اعتبارات عمرانی داریم. همچنین در برنامه حمل و نقل جاده‌ای ۱۲ درصد رشد برای اعتبارات عمرانی شرکت ساخت و سازمان راهداری در بخش جاده‌ای داریم.
عضو هیأت مدیره راه‌آهن افزود: طرح‌های پیوست حمل و نقل ریلی و جاده‌ای در بخش ریلی شرکت ساخت ۱۱ درصد رشد و در بخش جاده‌ای شرکت ساخت ۲۲ درصد رشد و سرجمع در لایحه ۹۸ نسبت به قانون ۹۷، ۱۸ درصد رشد برای شرکت ساخت و منفی ۶ درصد رشد برای سازمان راهداری در نظر گرفته شده است.
رسولی افزود: اما برای شرکت راه‌آهن در لایحه بودجه ۹۸ نسبت به قانون ۹۷ در طرح‌های پیوست ۳ درصد رشد محقق شده است.
عضو هیأت مدیره راه‌آهن ادامه داد: در لایحه ۹۸ در بخش درآمد گمرکی امسال ۲۱٫۸ درصد نسبت به پارسال و در طرح بهسازی ناوگان شبکه ریلی ماده ۷۰، ۴۶ درصد نسبت به پارسال کاهش داشته‌ایم.
وی افزود: امسال در لایحه بودجه زیان راه‌آهن در نظر گرفته شده است، در حمل مسافری به خاطر زیان شرکت‌های ریلی و درآمدها و هزینه‌ها راه‌آهن تلاش کرده است از محل اجاره لکوموتیوها و محل مورد نیاز شرکت‌ها یارانه غیرمستقیم به آنها بپردازد ضمن آنکه دسترسی هم دریافت نمی‌کنیم.
وی افزود: همچنین سازمان برنامه و بودجه عددی را پذیرفت مبنی بر اینکه رقم ۳۰۰ میلیارد تومان در لایحه بودجه ۹۸ بابت کمک زیان به راه‌آهن پرداخت شود تا بابت کمک‌زیان بخش مسافری باشد.
رسولی اظهار داشت: مجموع اعتبارات کل راه‌آهن در بخش عمرانی در قانون امسال ۱۹۸۲ میلیارد تومان بود که در لایحه ۹۸ این رقم ۲۰۰۸ میلیارد تومان است که ۱٫۳ درصد رشد دارد.
وی همچنین اظهار داشت: امروز اساسنامه پیشنهادی شرکت راه‌اهن برای شرکت قطارهای حومه‌ای در کمیسیون زیربنایی دولت و در کمیته تخصصی آن نهایی شد.
وی درباره اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به شرکت‌های ریلی گفت: رئیس سازمان برنامه و بودجه با این موضوع موافقت اصولی دارد و در دستور کار است و منتظر سیاست‌های ارزی دولت هستیم.
وی با تأکید بر اینکه ناوگان به اندازه زیرساخت متناسب رشد نکرده است افزود: ضرورت دارد، در این حوزه توجه خاص داشته باشیم.