اطلاعات معاملات بازار اوراق بدهی مورخ 1398/02/22

اطلاعات معاملات بازار اوراق بدهی مورخ 1398/02/22
خلاصه اخبار

در این مطلب اطلاعات معاملات بازار اوراق بدهی در تاریخ 22 اردیبهشت ماه 1398 را مشاهده خواهید کرد.

به گزارش سیگنال اطلاعات روزانه بازار اوراق بدهی مورخ 1398/02/22 به شرح ذیل میباشد.

با توجه به ارزش و حجم معاملات امروز بخش اوراق بدهی، مشاهده می‌شود ارزش بازار امروز نسبت به روز معاملاتی گذشته تقریبا به اندازه 0.5 درصد افزایش داشت. ارزش و حجم معاملات نیز نسبت به روز معاملاتی گذشته تقریبا 95 درصد کاهش داشتند.

بورس فرابورس کل بازار بدهی
ارزش بازار(میلیارد ریال) 48,765 620,002 668,767
ارزش معاملات (میلیارد ریال) 8 644 652
حجم معاملات 7,443 771,594 779,037
تعداد معاملات 121 959 1,080

بیشترین افزایش قیمت نسبت به روز معاملاتی گذشته مربوط به اوراق شرق1400 با قیمت 997،000 ریال و به میزان تقریبا 6.5 درصد بوده است.

بیشترین کاهش قیمت را نسبت به روز معاملاتی گذشته گندم2 به میزان تقریبا 1.5 درصد داشت. بیشترین ارزش معاملات امروز را اوراق اخزا703 به خود تخصیص داد.

اوراق بدهی با بیشترین افزایش قیمت
نماد قیمت پایانی درصد تغییرات
1 قرن99 908,3214.61
2 اروند11 981,0013.05
3 اجاد3 824,0003.52
4 صایپا104 946,8282.57
5 اجاد22 975,0011.39
اوراق بدهی با بیشترین ارزش معامله
نماد قیمت پایانی ارزش معاملات
(میلیارد ریال)
1 اخزا703 738,178 124.23
2 اخزا610 891,789 62.00
3 اخزا707 930,822 52.89
4 اجاد3 824,000 32.96
5 اخزا704 706,827 32.77
اوراق بدهی با بیشترین کاهش قیمت
نماد قیمت پایانی درصد تغییرات
1 گندم2 880,501 1.58 –
2 سلامت6 945,000 0.53 –
3 ماهان99 1,018,500 0.29 –
4 اخزا711 960,388 0.17 –
5 اخزا716 641,421 0.20 –
اوراق بدهی با بیشترین حجم معامله
نماد قیمت پایانی حجم معاملات
1 اخزا703 738,178168,290
2 اخزا610 891,78969,520
3 اخزا707 930,82256,826
4 اخزا704 706,82746,360
5 اجاد3 824,00040,000

مقایسه اسناد خزانه اسلامی با بیشترین بازدهی

بیشترین بازده معادل بانکی را اخزا703 با قیمت 738,178 ریال و به اندازه تقریبا 21.5% در میان اسناد خزانه موجود در بازار بدهی داشته است. (این نرخ قابل مقایسه با نرخ سود بانکی است)

بیشترین ارزش معاملات را در میان اسناد خزانه اسلامی اوراق اخزا703 به خود تخصیص داد.

نماد قیمت پایانی تاریخ
 آخرین معامله
بازده ساده بازده معادل
بانکی
بازده تا
سررسید
بازده تا
 سررسید با کسر کارمزد
روز تا
سررسید
1 اخزا703 738,178 1398/02/22 24.94% 21.54% 23.80% 23.74% 520
2 اخزا609 970,696 1398/02/22 21.61% 21.48% 23.72% 23.08% 52
3 اخزا624 751,821 1398/02/22 24.49% 21.35% 23.57% 23.50% 493
4 اخزا711 960,388 1398/02/22 21.51% 21.26% 23.46% 22.99% 71
5 اخزا706 781,669 1398/02/22 23.82% 21.19% 23.38% 23.30% 429
6 اخزا713 623,970 1398/02/22 26.82% 21.18% 23.36% 23.32% 821
7 اخزا622 947,547 1398/02/22 21.49% 21.10% 23.27% 22.92% 95
8 اخزا716 641,421 1398/02/22 26.23% 21.02% 23.16% 23.12% 779
9 اخزا615 901,072 1398/02/22 21.90% 20.96% 23.09% 22.92% 184
10 اخزا704 706,827 1398/02/22 24.82% 20.94% 23.07% 23.02% 611
11 اخزا709 774,815 1398/02/22 23.63% 20.92% 23.05% 22.97% 450
12 اخزا623 768,816 1398/02/22 23.65% 20.86% 22.97% 22.90% 465
13 اخزا714 916,188 1398/02/22 21.54% 20.79% 22.89% 22.68% 156
14 اخزا610 891,789 1398/02/22 21.71% 20.67% 22.74% 22.58% 205
15 اخزا608 971,828 1398/02/22 20.75% 20.63% 22.69% 22.06% 52
16 اخزا613 874,787 1398/02/22 21.86% 20.60% 22.67% 22.53% 240
17 اخزا612 861,374 1398/02/22 22.00% 20.57% 22.63% 22.51% 268
18 اخزا708 916,795 1398/02/22 21.23% 20.50% 22.54% 22.33% 157
19 اخزا707 930,822 1398/02/22 21.03% 20.46% 22.49% 22.24% 130
20 اخزا705 949,583 1398/02/22 20.62% 20.26% 22.25% 21.90% 95
21 اخزا614 878,206 1398/02/22 21.18% 20.00% 21.94% 21.80% 240
22 اخزا606 920,176 1398/02/22 20.43% 19.75% 21.64% 21.43% 156
23 اخزا604 906,723 1398/02/22 20.52% 19.69% 21.57% 21.39% 184

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و قیمت های لحظه ای اوراق بدهی به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را از کافه بازار دریافت نمایید.