مزایا و معایب رشد اقتصادی

آیا کشورهای فقیر در حال رسیدن به کشورهای ثروتمند هستند یا از انها عقب مانده اند؟آیا در گذر زمان بین استاندارد زندگی در کشورهای مختلف واگرایی وجود دارد یا همگرایی؟

برچسب‌ها