قوای سه‌ گانه از گرفتن سود سپرده بانکی منع می‌شوند

قوای سه‌ گانه از گرفتن سود سپرده بانکی منع می‌شوند
خلاصه اخبار

نایب رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۹۸ از مصوبه این کمیسیون خبر داد که بر اساس آن قوای سه گانه و دستگاه‌های اجرایی مجاز به دریافت سود از حساب‌های بانکی مفتوح در بانک‌های دولتی و غیر دولتی نیستند.

به گزارش سیگنال به نقل از اقتصاد آنلاین، علی اصغر یوسف‌نژاد اظهار کرد: طبق مصوبه امروز کمیسیون تلفیق دستگاه‌های اجرایی، قوای سه گانه، وزارت‌خانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات، دانشگاه‌ها و شرکت‌های دولتی، نهادهای عمومی غیر دولتی و بنیادها و نهادهای انقلاب مجاز به دریافت سود از حساب‌های بانکی (حساب جاری، پشتیبان، سپرده گذاری کوتاه مدت و بلند مدت) مفتوح در بانک‌های دولتی و غیر دولتی نیستند.

به گفته وی بر اساس این مصوبه و در اجرای این حکم بانک‌های دولتی و غیر دولتی نیز مجاز به پرداخت سود به حساب دستگاه‌های اجرایی که فاقد قوانین و مقررات برای دریافت سود هستند، نمی‌باشند. بانک‌ها، شرکت‌های بیمه دولتی، سازمان بورس، صندوق‌ها، دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی و هر یک از دستگاه‌های اجرایی که در قوانین و مقررات و یا اساسنامه مجاز به دریافت سود هستند از شمول این حکم مستثنی هستند.

به گفته یوسف‌نژاد طبق این مصوبه از ابتدای سال ۹۷ سود دریافتی ناشی از سپرده‌های دارای مجوز دستگاه‌های مشمول به استثنای بانک‌ها، بیمه‌ها، سازمان بورس و صندوق‌ها به عنوان درآمد اختصاصی آن دستگاه محسوب و به حساب متمرکز خزانه وجوه درآمد اختصاصی واریز و به صورت صد در صد دریافت و مطابق قوانین و مقررات مربوطه پرداخت می‌شود. هر گونه اقدام مغایر این حکم تصرف در وجوه و اموال عمومی محسوب می‌شود.

نایب رئیس کمیسیون تلفیق در ادامه از مصوبه دیگر این کمیسیون خبر داد که بر اساس آن کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم و ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری که در قانون بودجه ۹۷ اختیار کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی دارند و نیز بر اساس مقررات، مجوز کمک‌های بلاعوض به اشخاص حقیقی و حقوقی را دارند، موظفند گزارش عملکرد خود را به تفصیل همراه با مدارک مربوط تا پایان دی ماه به کمیسیون برنامه و کمیسیون‌های تخصصی ذیربط مجلس ارائه کنند.