عرضه 219.8 میلیون دلار به صورت حواله

خلاصه اخبار

 مجموع ارز عرضه شده به صورت حواله طی روز شنبه یازدهم آذر ماه 1402 به معادل 219.8میلیون دلار رسید.

 11 آذر 1402

 مجموع ارز عرضه شده به صورت حواله طی روز شنبه یازدهم آذر ماه 1402 به معادل 219.8میلیون دلار رسید.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، مجموع عرضه ارز به صورت حواله در سامانه نیما، روز شنبه یازدهم آذرماه 1402 معادل219.8میلیون دلار و مجموع ارز معامله شده به صورت حواله معادل 88.2 میلیون دلار بود.

مرجع: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران