صدور مجوز افزایش سرمایه 347 درصدی «خوساز» از محل مازاد تجدید ارزیابی‌ها

صدور مجوز افزایش سرمایه 347 درصدی «خوساز» از محل مازاد تجدید ارزیابی‌ها
خلاصه اخبار

فهرست عناوین سازمان بورس و اوراق بهادار مجوز افزایش سرمایه 347 درصدی شرکت محورسازان خودرو از محل مازاد تجدید ارزیابی های این شرکت را صادر کرد. به گزارش سیگنال به نقل از بورس نیوز، محل مازاد ایجاد شده ناشی از ارزش‌گذاری بیش از 59 هزار مترمربع زمین‌های کارخانه شرکت بوده که با بهای هر مترمربع […]

سازمان بورس و اوراق بهادار مجوز افزایش سرمایه 347 درصدی شرکت محورسازان خودرو از محل مازاد تجدید ارزیابی های این شرکت را صادر کرد.

به گزارش سیگنال به نقل از بورس نیوز، محل مازاد ایجاد شده ناشی از ارزش‌گذاری بیش از 59 هزار مترمربع زمین‌های کارخانه شرکت بوده که با بهای هر مترمربع 15 میلیون ریال معادل 890 میلیارد ریال ارزش‌گذاری شده که با توجه به ارزش دفتری 20 میلیارد ریالی این زمین‌ها، مازاد این دو مبلغ به حساب سرمایه شرکت افزوده شده است.