شیوه معافیت بنگاه‌های اقتصادی تا 5 سال

شیوه معافیت بنگاه‌های اقتصادی تا 5 سال
خلاصه اخبار

فهرست عناوین در جلسه علنی امروز مجلس افزایش سرمایه‌های بنگاه‌های اقتصادی تا ۵ سال معاف از مالیات است. به گزارش سیگنال به نقل از دنیای بورس، نمایندگان مجلس افزایش سرمایه بنگاه‌های اقتصادی را از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون به مدت ۵ سال معاف از مالیات کردند. براین اساس نمایندگان مجلس افزایش سرمایه بنگاه‌های اقتصادی […]

در جلسه علنی امروز مجلس افزایش سرمایه‌های بنگاه‌های اقتصادی تا ۵ سال معاف از مالیات است.

به گزارش سیگنال به نقل از دنیای بورس، نمایندگان مجلس افزایش سرمایه بنگاه‌های اقتصادی را از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون به مدت ۵ سال معاف از مالیات کردند. براین اساس نمایندگان مجلس افزایش سرمایه بنگاه‌های اقتصادی ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های آن‌ها از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون را به مدت ۵ سال معاف از مالیات کردند. در متن این ماده آمده افزایش سرمایه بنگاه‌های اقتصادی ناشی از تجزیه ارزیابی دارایی‌های آن‌ها، از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون به مدت 5 سال از شمول مالیات معاف است مشروط بر آن که متعاقب آن به نسبت استهلاک دارایی مربوطه و یا در زمان فروش، مبنای محاسبه مالیات اصلاح شد و بنگاه یاد شده در 5 سال اخیر تجدید ارزیابی نشده باشد.