شرکت‌های بیمه باید ۳هزار میلیارد ریال سهم شخص ثالث را به خزانه واریز کنند

شرکت‌های بیمه باید ۳هزار میلیارد ریال سهم شخص ثالث را به خزانه واریز کنند
خلاصه اخبار

فهرست عناوین شرکتهای بیمه مکلفند ۳هزار میلیارد ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را بر اساس پرتفوی هر یک از شرکتها تعیین و به تصویب شورای عالی بیمه برسانند تا به صورت هفتگی نزد خزانه داری کل واریز کنند. به گزارش سیگنال به نقل از اخبار بانک، بر اساس بند الف تبصره ۱۰ […]

شرکتهای بیمه مکلفند ۳هزار میلیارد ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را بر اساس پرتفوی هر یک از شرکتها تعیین و به تصویب شورای عالی بیمه برسانند تا به صورت هفتگی نزد خزانه داری کل واریز کنند.

به گزارش سیگنال به نقل از اخبار بانک، بر اساس بند الف تبصره ۱۰ لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور، شرکتهای بیمه ای مکلف اند مبلغ سه هزار میلیارد ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که بر اساس فروش بیمه(پرتفوی) هر یک از شرکتها تعیین و به تصویب شورای عالی بیمه می‌رسد، به صورت هفتگی به درآمد عمومی ردیف ۱۶۰۱۱۱ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند.

بر این اساس وجوه واریزی در اختیار سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور، نیروی انتظامی و سازمان اورژانس قرار می گیرد تا در ردیف های مربوط به این دستگاهها در جدول شماره (۷) این قانون در امور منجر به کاهش تصادفات و مرگ و میر، هزینه شود.

بیمه مرکزی مکلف به نظارت بر اجرای این بند است و وجوه واریزی شرکتهای بیمه موضوع این بند به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می شود.

گفتنی است سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور، نیروی انتظامی و سازمان اورژانس مکلفند گزارش عملکرد خود را هر سه ماه یکبار از نحوه هزینه کرد وجوه مذکور به بیمه مرکزی ایران گزارش دهند.