سیگنال های تغییر مسیر جریان پول در بازارهای مالی

سیگنال های تغییر مسیر جریان پول در بازارهای مالی
خلاصه اخبار

فهرست عناوین اسناد خزانه اسلامي معروف به اخزا با بيشترين سهم از بازار بدهي كشور، بيشترين تغيير نرخ بازدهي را داشته به طوري كه نرخ بازدهي موثر اين ابزارها از ميانگين 28% از شهريور امسال به ميانگين 22% در اول دي ماه رسيده است. به گزارش سیگنال به نقل از بورس امروز، ندا بشیری امروز […]

اسناد خزانه اسلامي معروف به اخزا با بيشترين سهم از بازار بدهي كشور، بيشترين تغيير نرخ بازدهي را داشته به طوري كه نرخ بازدهي موثر اين ابزارها از ميانگين 28% از شهريور امسال به ميانگين 22% در اول دي ماه رسيده است.

به گزارش سیگنال به نقل از بورس امروز، ندا بشیری امروز عنوان کرد: اين روزها با برقراري ثبات نسبي در بازارهاي مالي، بازار بدهي بيشتر مورد توجه سرمايه‌گذاران قرار گرفته است. اسناد خزانه اسلامي و اوراق مشاركت دولت به‌عنوان كم ريسك‌ترين ابزار بازار بدهي، بيشترين معاملات بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس ايران را به خود تخصيص داده‌اند.

مدیرابزارهای نوین مالی تاکید کرد: ابزارهاي بدهي بدليل شباهت از منظر ريسك و بازدهي با سپرده‌هاي بانكي، تغييرات نرخ بازدهي اين ابزارها، معيار مناسبي جهت سنجش انتظارات سرمايه‌‌گذاران و فعالان اقتصادي است.

وی افزود: اسناد خزانه اسلامي معروف به اخزا با بيشترين سهم از بازار بدهي كشور، بيشترين تغيير نرخ بازدهي را داشته به طوري كه نرخ بازدهي موثر اين ابزارها از ميانگين ۲۸% از شهريور امسال به ميانگين ۲۲% در اول دي ماه رسيده است.

انواع اسناد خزانه اسلامي براساس
زمان تا سررسيد

ميانگين نرخ بازدهي در
۳۱شهريور ۱۳۹۷

ميانگين نرخ بازدهي در
۱ دي ۱۳۹۷
۳ماه تا سررسيد۲۶٫۵۸%۲۱٫۳۴%
۶ماه تا سررسيد۲۷٫۲۶%۲۲٫۶۲%
يكسال تا سررسيد۲۸٫۶۸%۲۱٫۳۱%
بيش از يك سال تا سررسيد۲۹٫۸۵%۲۲٫۴۰%
ميانگين كل۲۸٫۰۹%۲۱٫۹۲%

بشیری خاطرنشان کرد:اسناد خزانه اسلامي، اوراق مالي اسلامي است كه توسط دولت بابت بدهي‌هاي قطعي به پيمانكاران تخصيص داده می‌شود و اين پيمانكاران بنا به نياز به نقدینگی خود، اقدام به تصمیم‌گیری در خصوص فروش اين اسناد در بازار ابزارهاي نوين مالي مي‌نمايند. باتوجه به اينكه تضمين بازپرداخت اين اسناد برعهده خزانه‌داري كل كشور مي‌باشد، ريسك اين اوراق از كم ريسك‌ترين ابزارمالي بحساب مي‌آيد. همچنین باتوجه به اينكه اين ابزار مالي هيچ‌گونه سود تعلق نميگيرد، سرمايه‌گذاران به كسر اقدام به خريد مي‌نمايند. در قيمت ‌گذاري اين ابزار عامل نرخ بازدهي مورد انتظار بسيار موثر است.
وی ادر ادامه اضافه کرد:با اين توضيحات، زماني كه با كاهش نرخ بازدهي مواجه هستيم، اين پيام به بازارهاي مالي منعكس مي‌شود كه انتظار رشد نامتعارف در بازارهاي پرريسك وجود ندارد و بازدهي اين بازارها، بازدهي متعارفي خواهد بود. دركنار كاهش نرخ بازدهي، رشد معاملات اسناد خزانه اسلامي،خبر از تغيير مسير جريان پول از بازارهاي ريسكي به بازار بدون ريسك حكايت مي‌كند.
مدیرابزارهای نوین مالی در انتها یادآور شد: بنابر گزارش روابط عمومي فرابورس ارزش معاملات بازار بدهي با رشد ۳۰% طي آذرماه همراه بوده است. ورود منابع به بازار بدهي در افزايش معاملات صندوق‌هاي قابل معامله از نوع بادرآمد ثابت(ETF)‌ها نيز مشهود مي‌باشد، به طوري كه افزایش بیش از ۳۰ درصدی مبادلات اين ابزارهاي نوين مالي، در آذر ماه امسال نيز به ثبت رسيده است.