سناریوی رونق بورس تا پایان سال

سناریوی رونق بورس تا پایان سال
خلاصه اخبار

فهرست عناوین رفتار این روزهای بورس تهران حاکی از عبور نسبی شرکت ها از تهدیدهای دوران تحریم هاست. در این زمینه شرکت ها توانسته اند طی این مدت، کانال های عبور از موانع تولیدی و صادراتی را پیدا کنند. موضوعی که می تواند منجر به رونق گزارش های فصلی شود. به گزارش سیگنال به نقل […]

رفتار این روزهای بورس تهران حاکی از عبور نسبی شرکت ها از تهدیدهای دوران تحریم هاست. در این زمینه شرکت ها توانسته اند طی این مدت، کانال های عبور از موانع تولیدی و صادراتی را پیدا کنند. موضوعی که می تواند منجر به رونق گزارش های فصلی شود.

به گزارش سیگنال به نقل از سنا، محمد علی احمدزاده اصل ضمن اشاره به شرایط مطلوب بنیادی بازار بیان کرد: شرایط فاتدامنتال بورس تهران این روزها بسیار مناسب برای سرمایه گذاری است. یکی از مهمترین فاکتورهای اثر گذار دراین زمینه قیمت نفت جهانی است که از ابتدای سال میلادی در سیر رشد قرار گرفته است.
وی در ادامه بیان کرد: از موضوعات مهمی که در این مدت سیگنال خوبی برای تقویت بنیادهای بورس بوده است، در زمینه انتشار گزارش های ۹ ماهه و تجدید ارزیابی دارایی ها در شرکت هاست. دو موضوع مهمی که می تواند چشم انداز مثبتی برای بازار سهام تا انتهای سال باشد.
احمدزاده اصل در ادامه افزود: با وجود اینکه عوامل بنیادی به نفع بازار سهام است، ریسک های سیستماتیک همچنان وجود دارد و تا حدی فضای بازار را به سمت تامل و انتظار کشانده است.
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به شرایط رو به بهبود تولید و صادرات شرکت های بورسی گفت: بسیاری از شرکت های بزرگ و کوچک بورسی از روزها قبل از شروع تحریم ها با مشکل تامین مواد اولیه دست و پنجه نرم می کردند. با این وجود، شرایط کنونی حاکی از آن است که رفته رفته فضای تولید به سمت بهبود حرکت می کند.
وی در این زمینه تصریح کرد: طی این مدت شرکت ها توانستند راهکاری های تامین مواد اولیه را به خوبی پیدا کنند. کشف راه خروج از تحریم در این مدت، به خوبی در گزارش های ماهانه مشهود بود. موضوعی که می تواند اثر مثبتی بر گزارش های فصلی داشته باشد.
احمدزاده اصل همچنین بیان کرد: مواد فوق الذکر منجر به افزایش تمایل سرمایه گذاران برای فعالیت در بورس شده است. در این بین باید شرایطی فراهم شود که شاهد تزریق پول های تازه به بازار سهام باشیم، موضوعی که می تواند تحرک بورس را بیش از گذشته افزایش دهد.
وی در ادامه با اشاره به روند قیمت های جهانی و اثرگذاری ان بر بورس تهران نیز گفت: روند قیمت ها در بازار جهانی نفت و کامودیتی در چند ماه احیر، نوسان بیشتری را نسبت به قبل تجربه کرد. در این خصوص موضوع جنگ تجاری میان دو اقتصاد بزرگ اثر زیادی در این نوسان ها داشت.
این کارشناس افزود: با توجه به مسیر کنونی قیمت ها در این بازار ها، به نظر می رسد سطوح فعلی، سطوح مقاومتی برای کالاهای مهم است و تا پایان سال ۹۷، شاهد نوسان چندان جدی در بازارهای جهانی نباشیم.
احمدزاده اصل، با اشاره به خرید حقیقی ها طی چند هفته اخیر بیان کرد: بازیگران خرد در این مدت در دو سمت فعالیت بسیاری داشتند. یک جبهه حضور این گروه در نمادهای بانکی بود و سمت دیگر خرید در کالامحورها. خرید در نمادهای بانکی به دلیل تسعیر ارزی دارایی این شرکت ها بیش از گذشته رونق یافت. از سوی دیگر شرکت های کالامحور تحت تاثیر بازارهای جهانی مورد توجه قرار گرفتند.
وی در پایان گفت: به نظر می رسد بورس بازان این روزها به سمت کالامحورها چرخش داشته اند و طی سه ماهه پایانی سال رونق قابل توجهی را در این صنایع شاهد باشیم.