ستاری در رونمایی از سامانه های پارت، هوش مصنوعی ضامن امنیت ملی

ستاری در رونمایی از سامانه های پارت، هوش مصنوعی ضامن امنیت ملی
خلاصه اخبار

معاون علمــی و فناوری رئیس جمهوری از شرکت دانش بنیان پارت، بزرگ ترین مرکز تحقیقات هوش مصنوعی کشــور بازدید و از 3 ســامانه هــوش مصنوعی فراشناسا، سهاب و هوشیو رونمایی کرد.

معاون علمــی و فناوری رئیس جمهوری از شرکت دانش بنیان پارت، بزرگ ترین مرکز تحقیقات هوش مصنوعی کشــور بازدید و از 3 ســامانه هــوش مصنوعی فراشناسا، سهاب و هوشیو رونمایی کرد.

ســورنا ســتاری در این مراســم گفت: «هوش مصنوعی حوزه اقتدار کشــورها و ضامن امنیت ملی آنهاســت. به همین علت ایــن مبحث با جدیــت در معاونت علمی دنبال می شــود.» او افزود: «ایران صاحب بزرگ ترین استارتاپ های منطقه در حوزه های مختلف آی سی تی و بیوتکنو اســت. در هوش مصنوعی هــم مدعی هستیم و لازم است در هوش مصنوعی هم در حد بیو و نانوتکنولوژی سرمایه گذاری شود.» او با اشــاره به اینکه کشــورهای اطراف عموما از ســامانه های خارجی استفاده می کنند، از توان بالای شرکت های داخلی در نوشتن نرم افزارها و بهره برداری از آنها در داخل کشور سخن گفت و تاکید کرد: «این کار هنر بزرگی اســت که در اختیار کشور ماســت. برخی ســرویس ها باید حتما داخلی باشند چون به زبان فارسی و لهجه های محلی حســاس هســتند. برای بهره بــرداری هر چه بهتــر از این ســرویس های داخلی، لازم است هوش مصنوعی به کمک بیاید.»

ســتاری بــا افتخــار بــه تــوان علمی برنامه نویسان ایرانی ادامه داد: «ما از نظر مقالات علمی در دنیا در سایمگ ها رتبه 9 و در آی اس آی رتبه 14 را دارا هستیم و از تمام شرکت های فعال در حوزه هوش مصنوعی حمایت می کنیم.»

او در مورد محصولات پارت گفت: «شرکت پارت از شــرکت های بــزرگ این حوزه اســت و محصــولات آن در حوزه هوش مصنوعی قابل صادرات است و باید مورد حمایت قرار گیرد تا فعالیت های شرکت به صورت جهشی تر رشد پیدا کند. پارت در حوزه هایی پیشــرو اســت و وضعیت بســیار خوبی دارد و بحــث احراز هویت غیرحضوری ســجام هم این را به خوبی ثابت کرد و نشــان داد فاصله این شرکت با گروه های دیگر بسیار زیاد است. هوش مصنوعی دریچه ای اســت برای ورود و پارت با ورود به آن وارد دنیایی شــده که بسیار وسیع است و هر چقدر پیش برود، این وسعت با زاویه ای زیاد، بیشتر خواهد شد. ما شرکت های دولتی را به سمت این شرکت جهت خواهیم داد تا خدمات مورد نیازشان را به صورت دقیق و سفارشی شده دریافت کنند. شرکت دانش بنیان پارت به خوبی از ظرفیت این حوزه اســتفاده کرده و در 5 سال به بیش از 600 نفر رسیده است. اما با دریچه ای که باز شده، سال دیگر به دو سه برابر این تعداد خواهد رسید و ما پشت سر آن خواهیم بود و کارها را حمایت و پیگیری خواهیم کرد.»

شــرکت پردازش اطلاعــات مالی پارت با سرمایه گذاری 7 ســاله بر زیرساخت فناوری خود وا یجاد تیم های متنوع هوش مصنوعی، بزرگ تریــن مرکز تحقیقات هوش مصنوعی کشــور را به وجود آورده است. در این نشســت از 3 سامانه هوش مصنوعی پارت رونمایی شــد.

فراشناسا، سامانه احراز هویت غیرحضوری با استفاده از هــوش مصنوعی اســت. این خدمت کاربردهای فراوانی بــرای احراز هویت افراد در بازار ســرمایه، بانک ها، آزمون ها و… دارد.

ســهاب، نخســتین مارکت پلیــس حوزه هــوش مصنوعی اســت. علاوه بر 120 سرویس مبتنی بر هوش مصنوعی مرکز تحقیقات هــوش مصنوعی پارت، سرویس های سایر فعالان این حوزه کشور هم در اینجا امکان عرضه دارند.

هوشیو، پایگاه جامــع هوش مصنوعی اســت و اطلاعات و آموزش های متنوع در زمینه هوش مصنوعی را در قالب محتوای متنی، صوتی و تصویری در اختیار مخاطبان خود قرار می دهد.

در حاشــیه این بازدید از سومین شماره ســالنامه «بوم شناسی هوش مصنوعی» رونمایی شد. این ســالنامه فعالیت های فعالان مختلف هوش مصنوعی کشور را به دقت به تصویر می کشد.

برچسب‌ها