رشد ۱۳درصدی صادرات غیرنفتی/تراز تجاری مثبت ۲ میلیارد دلار شد

رشد ۱۳درصدی صادرات غیرنفتی/تراز تجاری مثبت ۲ میلیارد دلار شد
خلاصه اخبار

فهرست عناویندر هشت ماهه‌ سال‌جاری حجم صادرات غیرنفتی ایران به ۷۵ میلیون و ۲۷۰ هزار تن رسیده است که ارزش آن رقمی برابر ۳۱ میلیارد و ۴۹۱ میلیون دلار می‌شود. به گزارش سیگنال، به نقل از سنا، صادرات غیر نفتی ایران در هشت ماهه‌ سال‌جاری از مرز ۳۱ میلیارد دلار گذشت و به ۳۱ میلیارد […]

در هشت ماهه‌ سال‌جاری حجم صادرات غیرنفتی ایران به ۷۵ میلیون و ۲۷۰ هزار تن رسیده است که ارزش آن رقمی برابر ۳۱ میلیارد و ۴۹۱ میلیون دلار می‌شود.

به گزارش سیگنال، به نقل از سنا، صادرات غیر نفتی ایران در هشت ماهه‌ سال‌جاری از مرز ۳۱ میلیارد دلار گذشت و به ۳۱ میلیارد و ۴۹۱ میلیون دلار رسید.

به نقل از گمرک ایران، در هشت ماهه‌ سال‌جاری حجم صادرات غیرنفتی ایران به ۷۵ میلیون و ۲۷۰ هزار تن رسیده است که ارزش آن رقمی برابر ۳۱ میلیارد و ۴۹۱ میلیون دلار می‌شود.

به این ترتیب تا پایان آبان ماه سال‌جاری صادرات غیرنفتی کشور نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش ۱۲.۹۶ درصدی از نظر ارزش دلاری داشته است.

از سوی دیگر در همین مدت میزان واردات قطعی کالا به ایران ۲۱ میلیون و ۴۹۸ هزار تن به ارزش ۲۹ میلیارد و ۵۴۹ میلیون دلار بوده است. واردات ایران در این مدت نسبت به هشت ماهه سال گذشته ۱۲.۵۸ درصد از نظر وزنی و ۱۴.۴ درصد از حیث ارزش دلاری کاهش داشته است.

اقلام عمده صادراتی

اقلام عمده صادراتی ایران در این مدت به ترتیب میعانات گازی به ارزش ۲ میلیارد و ۷۷۶ میلیون دلار و سهم ارزشی ۸.۸۱ درصد، پروپان مایع شده به ارزش یک میلیارد و ۳۳۹ میلیون دلار و سهم ارزش ۴.۲۵ درصد، سایر روغن‌های سبک و فرآورده‌ها به جز بنزین به ارزش یک میلیارد و ۱۰۱ میلیون دلار و سهم ارزشی ۳.۵۰ درصد، متانول به ارزش یک میلیارد و ۶۷ میلیون دلار و سهم ارزشی ۳.۳۹ درصد و گاز طبیعی مایع شده به ارزش ۹۸۶ میلیون دلار و سهم ارزشی ۳.۱۳ درصد بوده است.

در مدت مذکور ۳۲.۹۳ درصد از ارزش کل صادرات ایران مربوط به پتروشیمی‌ها، ۸.۸۱درصد مربوط به میعانات گازی و ۵۸.۲۵ درصد مربوط به سایر کالاها بوده است.

اقلام عمده وارداتی به ایران

اقلام عمده وارداتی در این مدت، شامل ذرت دامی به ارزش یک میلیارد و ۲۸۲ میلیون دلار و سهم ارزشی ۴.۳۴ درصد، قطعات منفصله جهت تولید اتومبیل سواری ردیف ۸۷۰۳ بنزینی با حجم سیلندر ۲۰۰۰ سی‌سی با ساخت داخل ۱۴ تا کمتر از ۳۰ به استثنای لاستیک به ارزش یک میلیارد و ۱۳۴ میلیون دلار و سهم ارزشی ۳.۸۴ درصد، برنج به ارزش ۹۹۶ میلیون دلار و سهم ارزشی ۳.۳۷ درصد، لوبیای سویا به ارزش ۹۳۲ میلیون دلار و سهم ارزشی ۳.۱۵ درصد و الکترود زغالی برای کوره‌ها به ارزش ۳۷۷ میلیون دلار و سهم ارزشی ۱.۲۷ درصد بوده است.

کالاهای ایران بیشتر به کدام کشورها می‌روند؟

در این مدت مهم‌ترین مقاصد صادراتی ایران به ترتیب پنج کشور عراق با ۶ میلیارد و ۷۵۷ میلیون دلار و سهم ارزشی ۲۱.۴۶ درصد، چین با ۶ میلیارد و ۴۶۲ میلیون دلار و سهم ارزشی ۲۰.۵۲ درصد، امارات متحده عربی با ۵ میلیارد و ۹۲ میلیون دلار و سهم ارزشی ۱۶.۱۷درصد، افغانستان با ۲ میلیارد و ۲۴۴ میلیون دلار و سهم ارزشی ۷.۱۳درصد و هند با یک میلیارد و ۵۷۰ میلیون دلار و سهم ارزشی ۴.۹۹ درصد بوده‌اند.

کشورهای عمده صادرکننده کالا به ایران

در مقابل واردات عمده کالاها به ایران نیز در هشت ماهه سال‌جاری به ترتیب از پنج کشور چین با ۷ میلیارد و ۳۸۵ میلیون دلار و سهم ارزشی ۲۴.۹۹ درصد، امارات متحده عربی با ۴ میلیارد و ۴۵۴ میلیون دلار و سهم ارزشی ۱۵.۸ درصد، جمهوری کره با یک میلیارد و ۷۶۳ میلیون دلار و سهم ارزشی ۵.۹۷ درصد، هند با یک میلیارد و ۶۱۵ میلیون دلار و سهم ارزشی ۵.۴۶ درصد و آلمان با یک میلیارد و ۶۰۴ میلیون دلار و سهم ارزشی ۵.۴۳ درصد انجام شده است.