دستورکار احتمالی شورای پول و اعتبار

دستورکار احتمالی شورای پول و اعتبار
خلاصه اخبار

شورای پول و اعتبار قرار است به‌زودی در مورد تایید صلاحیت مدیران بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی تصمیم بگیرد و بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، در حال تهیه پیش‌نویس دستورالعمل مربوطه هستند.

به گزارش سیگنال به نقل از دنیای بورس، موضوع انتخاب مدیرعامل و هیات‌مدیره بانک‌ها را شاید بتوان یکی از چالش‌برانگیزترین بحث‌های مرتبط با عملکرد بانک‌ها دانست؛ به‌خصوص اینکه ظرف سال‌های اخیر، این موضوع به‌دلیل تخلفات مالی و انحرافات برخی بانک‌ها، از حساسیت بالایی برخوردار شده است.

تا پیش از این، براساس قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه‌ای کشور مصوب سال ۹۵، انتخاب مدیرعامل و هیات‌مدیره بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری، پس از صدور تایید صلاحیت حرفه‌ای و وثاقت و امانت آنان از سوی بانک مرکزی، امکان‌پذیر بوده است. براساس آنچه که در دستورالعمل‌های مرتبط با این موضوع در بانک مرکزی موجود است، این افراد باید حداقل دارای ۱۰ سال سابقه در زمینه‌های مالی، بانکی و بازرگانی بوده و دانشنامه کارشناسی مرتبط داشته باشند.

قرار است اصلاحاتی در این زمینه به تصویب برسد تا براساس وضعیت کنونی نظام بانکی، بتوان شرایط احراز صلاحیت حرفه‌ای مدیران‌عامل و هیات‌مدیره بانک‌ها را تغییر داد. بر همین اساس است که بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف شده‌اند تا پیشنهادات لازم را در این رابطه به شورای پول و اعتبار ارائه دهند تا بتوان این ضوابط را مورد بازنگری قرار داد.

یک مقام مسوول در نظام بانکی، از تلاش عبدالناصر همتی؛ رئیس‌کل بانک مرکزی برای اصلاح شرایط تایید صلاحیت حرفه‌ای مدیران‌عامل بانک‌ها و اعضای هیات‌مدیره خبر داد و گفت: بانک مرکزی در حال‌حاضر با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، ضوابط و مقررات مربوط به این موضوع را در دست تدوین دارد.

وی افزود: این ضوابط به‌زودی برای سیر تشریفات قانونی به شورای پول و اعتبار ارائه خواهد شد. اما آنگونه که در بخشنامه‌های بانک مرکزی هم آمده است، یکی از مهم‌ترین تغییرات در دستورالعمل مذکور، الحاق تبصره‌ای به حکم مربوط به شرایط سنی داوطلبان عضویت در هیات‌مدیره‌ها و تصدی سمت مدیرعامل بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی است.

آنگونه که در کمیسیون مقررات و نظارت موسسه‌های اعتباری بانک مرکزی نیز مطرح شده، قرار بر این است که اگر داوطلبان تصدی سمت مدیریتی، فاقد شرط سنی لازم باشند، امکان بررسی صلاحیت آن‌ها در کمیسیون مربوطه با مجوز قبلی رئیس‌کل بانک مرکزی امکان‌پذیر باشد.