دادگاه نیجریه پرونده پولشویی بایننس و دو مدیر آن را به ۲۰ ژوئن موکول کرد

دادگاه نیجریه پرونده پولشویی بایننس و دو مدیر آن را به ۲۰ ژوئن موکول کرد
خلاصه اخبار

فهرست عناوینیک دادگاه نیجریه روز پنجشنبه دادرسی پرونده پولشویی بایننس (Binance) و دو مدیر آن را به دلیل بیماری یکی از متهمان به 20 ژوئن موکول کرد. تیگران گامباریان (Tigran Gambaryan)، شهروند آمریکایی و رئیس بخش مبارزه با جرایم مالی بایننس، به اتهام فرار مالیاتی و پولشویی همراه با کارفرمایش متهم شده است. وی به […]

یک دادگاه نیجریه روز پنجشنبه دادرسی پرونده پولشویی بایننس (Binance) و دو مدیر آن را به دلیل بیماری یکی از متهمان به 20 ژوئن موکول کرد. تیگران گامباریان (Tigran Gambaryan)، شهروند آمریکایی و رئیس بخش مبارزه با جرایم مالی بایننس، به اتهام فرار مالیاتی و پولشویی همراه با کارفرمایش متهم شده است. وی به دلیل بیماری شدید نیازمند مراقبتهای پزشکی گسترده است. پس از بیهوشی وی در دادگاه روز پنجشنبه، تسهیلات پزشکی به او درمان تزریقی برای مالاریا ارائه کردند.

مرجع: ارز دیجیتال