حذف نام «مسترکارت» از لوگوی این شرکت

حذف نام «مسترکارت» از لوگوی این شرکت
خلاصه اخبار

فهرست عناوین شرکت مسترکارت اعلام کرد که نام این کمپانی را از روی لگوی خود بر می‌دارد و فقط دو دایره رنگی را روی آن باقی می‌گذارد. به گزارش سیگنال به نقل از بانکداری الکترونیک، شرکت مسترکارت اعلام کرد که برند خود را تغییر می دهد و نام مسترکارت را حذف می کند و فقط […]

شرکت مسترکارت اعلام کرد که نام این کمپانی را از روی لگوی خود بر می‌دارد و فقط دو دایره رنگی را روی آن باقی می‌گذارد.

به گزارش سیگنال به نقل از بانکداری الکترونیک، شرکت مسترکارت اعلام کرد که برند خود را تغییر می دهد و نام مسترکارت را حذف می کند و فقط دایره های قرمز و زرد رنگ را روی آن باقی می گذارد.
این شرکت اعلام کرد که در عصر دیجیتال بازطراحی به سمت سادگی مدرن است. همچنین بیش از ۸۰ درصد افراد به طور ناخودآگاه نماد مسترکارت را بدون نام ذکر شده در زیر لگوی آن تشخیص می دهند، بنابراین قصد داریم در جهت توسعه تدریجی لگوی خود نام مسترکارت را حذف کنیم.
همچنین «راجا راجامانار» مدیر بازاریابی و ارتباطات مسترکارت گفت: به میراث غنی برند خود مباهات می کنیم و مشتاق هستیم که فقط نشان دو دایره رنگی را روی لگوی خود داشته باشیم. بر پایه این گزارش، مسترکارت اعلام کرد که دایره قرمز و زرد رنگ روی لگوی این شرکت بیش از ۵۰ سال است که قرار دارد.