حذف سود روز شمار فرصتی برای بازار سرمایه

حذف سود روز شمار فرصتی برای بازار سرمایه
خلاصه اخبار

فهرست عناوین طی سالیان گذشته بانک ها برای افزایش جذابیت خود دست به اقدامات مختلفی زده بودند که از آن جمله می توان به اعطای سود روزشمار به سپرده های بانکی اشاره کرد. اقدامی که در ادامه اصلاحات رییس کل جدید بانک مرکزی طی بخشنامه ای در روزهای اخیر منتفی شد و قرار است از […]

طی سالیان گذشته بانک ها برای افزایش جذابیت خود دست به اقدامات مختلفی زده بودند که از آن جمله می توان به اعطای سود روزشمار به سپرده های بانکی اشاره کرد. اقدامی که در ادامه اصلاحات رییس کل جدید بانک مرکزی طی بخشنامه ای در روزهای اخیر منتفی شد و قرار است از بهمن ماه سال جاری اجرایی شود.

به گزارش سیگنال به نقل از عصر بورس، امیرتقی خان تجریشی در خصوص بخشنامه اخیر بانک مرکزی مبنی بر حذف سود روزشمار و تبدیل آن به سود ماه شمار و تاثیر احتمالی اجرای این بخشنامه بر بورس گفت: با اجرایی شدن این بخشنامه از جذابیت سپرده گذاری در بانک ها کاسته می شود و امکان تغییر رویه صاحبان نقدینگی وجود دارد.
مدیرعامل سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت افزایش گردش پول را نتیجه این تصمیم شورای پول و اعتبار دانست و افزود: در واکنش به این تصمیم ممکن است افراد تصمیم بگیرند که پول خود را از بانک ها خارج کنند و سرمایه گذاری در بورس یا سایر دارایی ها را انتخاب کنند. بنابراین این تصمیم منجر به افزایش گردش پول می شود که می تواند بخشی از آن جذب بازار سرمایه شود. به خصوص در حوزه های تامین مالی پروژه ها و ایجاد رونق در بازار ثانویه اثر گذار است؛ نقد شوندگی را بالا می برد و احتمالا اگر میزان خرید بالا رود قیمت ها هم رشد پیدا می کند که می تواند بر سود شرکت ها بیافزاید.
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اهداف احتمالی صاحبان نقدینگی خاطرنشان کرد: در صورت هدایت نقدینگی خارج شده از پارکینگ پولی به بازار سرمایه، منابع می تواند به سمت تولید حرکت کند و با تامین مالی کم هزینه به سودآوری صنایع بورسی کمک کند. البته در این میان ممکن است نقدینگی از بانک ها خارج نشود و بین سرمایه گذاران و سرمایه پذیران جابجا شود.

با تصمیم جدید پارک پول در بانک ها کاهش می یابد

خان تجریشی با تاکید بر غیر مفید بودن اقدام بانک ها طی سال های اخیر برای جذب و ماندن سرمایه در مخازن آنان و پرداخت سود روزشمار یادآور شد: پارک کردن چنین نقدینگی هایی در بانک ها و عدم هدایت منابع به بخش مولد اقتصاد کاهش گردش پول را به همراه داشت و این موضوع آسیب بزرگی به خود بانک ها وارد کرد و این موضوع در صورت های مالی آنها طی سالیان متوالی مشهود است.
این تحلیلگر بازار سرمایه در این شرایط معرفی صندوق های با درآمد ثابت به صاحبان نقدینگی را عاملی برای توسعه بازار سرمایه دانست و گفت: شرایط فعلی می تواند به جذب سرمایه گذاری در صندوق ها منجر شود. اما این امر به شرطی می تواند مفید باشد که صندوق ها مجددا پول خود را در بانک ها سپرده گذاری نکنند و با شرکت در پذیره نویسی ها به عنوان متعهد پذیره نویسی یا خرید اوراق با درآمد ثابت و جذب منابع مالی، برای شرکت های تولیدی رونق ایجاد کنند.