جان دیتون برای ارائه بینش و مستنداتی درخواست حضور در دادگاه کمیسیون علیه کوین…

جان دیتون برای ارائه بینش و مستنداتی درخواست حضور در دادگاه کمیسیون علیه کوین…
خلاصه اخبار

فهرست عناوینبه گزارش ایلنور ترت، خبرنگار فاکس بیزنس، جان دیتون، وکیل حامی ریپل و نامزد انتخابات سنای آمریکا، برای حمایت از 4701 مشتری کوین بیس در شکایت کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا علیه این صرافی درخواست حضور در دادگاه را داده است. درخواست حضور در دادگاه زمانی ارسال می‌شود که فرد یا موسسه‌ای غیر […]

به گزارش ایلنور ترت، خبرنگار فاکس بیزنس، جان دیتون، وکیل حامی ریپل و نامزد انتخابات سنای آمریکا، برای حمایت از 4701 مشتری کوین بیس در شکایت کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا علیه این صرافی درخواست حضور در دادگاه را داده است. درخواست حضور در دادگاه زمانی ارسال می‌شود که فرد یا موسسه‌ای غیر از طرفین دعوی از دادگاه درخواست می‌کند تا بتواند با ارائه تخصص، بینش و اطلاعات مرتبط به یکی از طرفین، به فرایند دادرسی کمک کند.

مرجع: ارز دیجیتال