توقف گرانی مسکن در تهران

توقف گرانی مسکن در تهران
خلاصه اخبار

یک کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه افزایش قیمت مسکن در کشور از برخی مناطق تهران شروع می شود گفت: افزایش قیمت مسکن در تهران تا حدودی به ثبات رسیده است اما قیمت مسکن در شهرستان ها تا چند ماه دیگر ادامه دارد.

به گزارش سیگنال به نقل از اقتصادآنلاین، مهدی روانشادنیا با بیان اینکه افزایش قیمت مسکن در کشور از برخی مناطق تهران شروع می شود، گفت: روال بازار مسکن طی چند دهه گذشته در کشور از فراز و نشیب فراوانی برخوردار بوده است.

او افزود: در یک دوره 4 تا 5 ساله تعداد معاملات مسکن در حد متعارفی قرار داشت و پس از افزایش قیمت مسکن بر اساس میزان تورم با کاهش معاملات مسکن همراه شد.

او با بیان اینکه افزایش قیمت ها و تورم باعث کاهش معاملات ملکی می شود افزود: در منطقه 5 تهران بیشترین متقاضی و معاملات ملکی صورت گرفته است. منطقه 12 کمترین معاملات ملکی داشته است.

روانشادنیا گفت: تفاوت معنی داری بین مناطق تهران وجود دارد که با محدودیت های ترافیکی مرتبط است.

مهدی روانشادنیا با مقایسه رفتار بازار در سال های گذشته در مقایسه با امسال گفت: امروزه بیش از 27 میلیون واحد مسکونی در کشور وجود دارد.

کارشناس بازار مسکن از افزایش ضوابط ساختمان سازی گفت و افزود: ساختمان سازی طوری در کشور هدایت شدکه متراژها به واحد های کوچکتر سوق پیدا کند.

او 22 منطقه تهران را از نظر معاملات ملکی و خرید و فروش مسکن به 4 منطقه تقسیم کرد و گفت: منطقه یک شاخص گرانترین منطقه است، منطقه 5 بیشترین متقاضی، منطقه 12 منطقه مرکری و منطقه 18 ارزانترین مناطق تهران محسوب می شوند.

او افزود: مسکن در شهرهای بزرگ با متقاضی، بزرگتر و با ضابطه ساخته می شود.

مهدی روانشادنیا گفت: طرح جامع مسکن که در سال 95 بازنگری شد می تواند اطلاعات خوبی را به سیاستگذار بخش مسکن بدهد. مردم با مسکن تحت تملک خود تمایل بیشتری دارند تا اجاره ای.

او با بیان اینکه اجاره مسکن بعنوان تولید مسکن محسوب نمی شود گفت: در منطقه یک تهران بیش از 100 درصد افزایش معاملات و منطقه 12 کمترین معاملات را داشته است.

وی کاهش کیفیت ساخت و زمان و برخی دلایل دیگر را نشانه های سنتی ساز بودن مسکن در تهران و کشور اعلام کرد.

روانشادنیا با بیان اینکه در کشور مقیاس های مسکن صنعتی نیست بلکه سرمایه گذاری است افزود: تسهیلات ارائه شده با افزایش قیمت مسکن یا میزان درآمد اشخاص سنخیت ندارد و امروز کمتر از 10 درصد ساختمان سازی به قصد اجاره دادن است.

او حبابی برای قیمت مسکن متصور نشد و گفت: افزایش قیمت مسکن در تهران تا حدودی به ثبات رسیده است اما قیمت مسکن در شهرستان ها تا چند ماه دیگر ادامه دارد.