توسعه سبد محصولات شرکت قاسم ایران

توسعه سبد محصولات شرکت قاسم ایران
خلاصه اخبار

دکتر رضایی به سرعت گرفتن روند اقدامات مثبت در شرکت طی یک سال گذشته اشاره کرد و گفت: از سال گذشته به درخواست آزادگان سرافراز، ترکیب هیات مدیره تغییر کرد و به تبع آن روند توسعه ای که در این شرکت وجود داشت با بکارگیری مدیران حرفه ای و دلسوز سرعت بیشتری گرفت.

به گزارش سیگنال به نقل از TSEpress، دکتر رضایی به سرعت گرفتن روند اقدامات مثبت در شرکت طی یک سال گذشته اشاره کرد و گفت: از سال گذشته به درخواست آزادگان سرافراز، ترکیب هیات مدیره تغییر کرد و به تبع آن روند توسعه ای که در این شرکت وجود داشت با بکارگیری مدیران حرفه ای و دلسوز سرعت بیشتری گرفت و هم اکنون در حالی که نزدیک به پایان سال جاری می باشیم، بعد از گذشت ۹ ماه، با وجود بحران هایی که در کشور مشهود بود، بحمدالله بهتر از سال گذشته عمل شده است و اگر این بحران ها وجود نداشت به یقین این عملکرد بهتر هم می شد.
رییس هیات مدیره شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان با بیان این مطلب که خطوط تولیدی ما همگی در حال کار می باشند و سبد محصول شرکت قاسم ایران توسعه یافته است، گفت: در شرایطی که بسیاری از شرکت ها دست به عصا حرکت می کردند، ما راه اندازی خط تولید بیسکویت جدید را در هیات مدیره تصویب کردیم و اگر حمایت شما بیشتر شود ، قول می دهیم سطح فعالیت اقتصادی شرکت و به تبع آن اشتغالزایی افزایش یابد و نه تنها توقفی نداشته باشیم بلکه سریع تر حرکت کنیم.

برچسب‌ها