تغییرات نظام بانکی در راه است

تغییرات نظام بانکی در راه است
خلاصه اخبار

فهرست عناوین رئیس بانک مرکزی در گفت‌وگویی از تغییرات مهم نظام بانکی خبر می‌دهد. به گزارش سیگنال به نقل از دنیای بورس، عبدالناصر همتی اینکه بانک‌ها به پارک پول تبدیل شوند، درست نیست. از دید همتی در هیچ نظام بانکی در دنیا سود روز شمار نداریم و سود روزشمار به ماه شمار تبدیل می‌شود. وی […]

رئیس بانک مرکزی در گفت‌وگویی از تغییرات مهم نظام بانکی خبر می‌دهد.

به گزارش سیگنال به نقل از دنیای بورس، عبدالناصر همتی اینکه بانک‌ها به پارک پول تبدیل شوند، درست نیست. از دید همتی در هیچ نظام بانکی در دنیا سود روز شمار نداریم و سود روزشمار به ماه شمار تبدیل می‌شود. وی البته از تغییرات مهم نظام بانکی در آینده نزدیک خبر داد.