تصویب لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در مجمع

تصویب لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در مجمع
خلاصه اخبار

فهرست عناوین قانون مبارزه با پولشویی به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید. به گزارش سیگنال به نقل از دنیای بورس مجید انصاری؛ عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد: لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی با اصلاحات جزیی در دوسه مورد به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.

قانون مبارزه با پولشویی به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.

به گزارش سیگنال به نقل از دنیای بورس مجید انصاری؛ عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد: لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی با اصلاحات جزیی در دوسه مورد به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.