تصمیم مجمع برای سرمایه افرا

تصمیم مجمع برای سرمایه افرا
خلاصه اخبار

فهرست عناوین افزایش ۲۵ درصدی سرمایه شرکت افرانت از محل سود انباشته تصویب شد. به گزارش سیگنال به نقل از دنیای بورس، براساس تصمیم‌های مجمع عمومی فوق‌العاده افرانت، سرمایه افرانت به 62.5 میلیارد تومان رسید. با این افزایش سرمایه سهامداران افرانت به ازای چهار سهم، یک‌ سهم جایزه دریافت کردند. سرمایه افرانت از ابتدای ورود […]

افزایش ۲۵ درصدی سرمایه شرکت افرانت از محل سود انباشته تصویب شد.

به گزارش سیگنال به نقل از دنیای بورس، براساس تصمیم‌های مجمع عمومی فوق‌العاده افرانت، سرمایه افرانت به 62.5 میلیارد تومان رسید. با این افزایش سرمایه سهامداران افرانت به ازای چهار سهم، یک‌ سهم جایزه دریافت کردند. سرمایه افرانت از ابتدای ورود به فرابورس ایران در ۷ سال تاکنون ۳۱ برابر افزایش داشت. همچنین ارزش بازار این شرکت از تاریخ ورود به فرابورس ایران در تابستان سال ۱۳۹۰ افزایش ۱۱ برابری را تجربه کرد.

برچسب‌ها