تسعیر دارایی‌های ارزی و جهش سود در این واحد پتروشیمی

تسعیر دارایی‌های ارزی و جهش سود در این واحد پتروشیمی
خلاصه اخبار

فهرست عناوین بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی شده، سود خالص این شرکت در دوره 6ماهه نخست امسال، 29 هزار و 926 میلیارد ریال بوده است. به گزارش سیگنال به نقل از بورس نیوز، در روز جاری، شاهد انتشار صورت‌های مالی 6ماهه حسابرسی شده شرکت پتروشیمی پارس بودیم. نکته قابل توجه در صورت‌های مالی شرکت، رشد […]

بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی شده، سود خالص این شرکت در دوره 6ماهه نخست امسال، 29 هزار و 926 میلیارد ریال بوده است.

به گزارش سیگنال به نقل از بورس نیوز، در روز جاری، شاهد انتشار صورت‌های مالی 6ماهه حسابرسی شده شرکت پتروشیمی پارس بودیم. نکته قابل توجه در صورت‌های مالی شرکت، رشد قابل توجه سود شرکت در مقایسه با صورت‌های مالی 6ماهه حسابرسی نشده است.
بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی شده، سود خالص شرکت در دوره 6ماهه نخست امسال، 29 هزار و 926 میلیارد ریال بوده که معادل 4.988 ریال به ازای هر سهم محاسبه شده و این در حالی است که در گزارش 6ماهه حسابرسی نشده، سود خالص محقق شده شرکت، مبلغ 24 هزار و 190 میلیارد ریال شناسایی شده بود.
به این ترتیب، شاهد رشد 24 درصدی سود خالص شرکت در مقایسه با گزارش حسابرسی نشده آن هستیم.

دلیل افزایش سود محقق شده، رشد سود ناشی از تسعیر دارایی‌‎های ارزی شرکت بود که این مبلغ در گزارش حسابرسی نشده 5.000 میلیارد ریال بوده که در گزارش حسابرسی شده به 11.000 میلیارد ریال افزایش یافته است.

برچسب‌ها