تحلیلی از روند سودآوری، مقادیر تولید و فروش و مصارف انرژی صنایع مهم بورسی

تحلیلی از روند سودآوری، مقادیر تولید و فروش و مصارف انرژی صنایع مهم بورسی
خلاصه اخبار

طبق اطلاعات کدالی شرکت ها تا پایان اسفند، سودآوری، مقادیر تولید، مبالغ فروش و مصارف انرژی صنایع مهم بورسی، مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس ، سودآوری، مقادیر تولید، مبالغ فروش و مصارف انرژی صنایع مهم بازار سرمایه از جمله خودرویی، فلزات اساسی، فرآورده های نفتی، محصولات شیمیایی طی گزارشی از سوی اداره میزهای صنعت و رتبه بندی ناشران سازمان بورس طبق اطلاعات کدالی شرکت ها در اسفند ماه، مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت.

بر اساس این گزارش، روند سود خالص 12 ماهه منتهی به دوره‌های 3 ماهه TTM و P/E، ترکیب سود خالص TTM شرکت‌های ثبت شده به تفکیک صنایع، روند سود خالص در دوره‌های 3 ماهه، ترکیب سود خالص شرکت‌های ثبت شده در دوره‌های 3 ماهه به تفکیک صنایع، تغییرات سودآوری صنایع با اهمیت دوره‌های فصلی طی سال 1401 تا 1402، روند حاشیه سود یا زیان خالص، روند مقدار تولید صنعت خودرو و ساخت قطعات بر اساس تعداد دستگاه، مقدار تولید صنایع فلزات اساسی، استخراج کانه‌های فلزی، فرآورده‌های نفتی و محصولات شیمیایی، وضعیت مبلغ فروش صنایع با اهمیت بازار سرمایه، مقایسه فروش ماهانه صنایع نسبت به ماه گذشته، روند مبلغ فروش 12 ماهه (TTM) بازار سرمایه و صنایع با اهمیت، وضعیت مبلغ فروش TTM صنایع مهم بازار سرمایه، وضعیت صنایع مهم بازار سرمایه، فهرست 50 شرکت بزرگ بازار سرمایه به همراه تغییرات فروش، نمادهایی با تغییرات بیش از 20 درصدی، مصارف انرژی گاز، برق و آب به تفکیک صنایع، مصرف خوراک در صنعت پتروشیمی و نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها بر حسب 4 هاب منطقه‌ای در این گزارش بررسی شده که می توان اینجا مشاهده کرد.

دامنه شمول وضعیت سودآوری بازار شامل کلیه شرکت‌های تولیدی بورسی و فرابورسی که دو سال از تاریخ پذیرش آنها گذشته می‌شود. جهت بررسی سودآوری دوره پاییز تعداد 507 شرکت مورد ارزیابی قرار گرفت. همچنین فعالیت 195 شرکت از نوع بانکی و سرمایه‌گذاری بود که در این گزارش لحاظ نشد.

مرجع: بورس پرس