بیش از ۴۰ درصد بیکاران، فارغ‌التحصیل هستند

بیش از ۴۰ درصد بیکاران، فارغ‌التحصیل هستند
خلاصه اخبار

فهرست عناوین از جمعیت حدود سه میلیون نفری بیکار کشور حدود ۴۰.۵ درصد فارغ التحصیل آموزش عالی هستند. به‌ گزارش سیگنال به نقل از ‌ایسنا، تازه‌ترین گزارش مرکز آمار بیانگر نرخ بیکاری ۱۱.۷ درصد در پاییز سال جاری بود،؛ به گونه‌ای که حدود ۶۶ میلیون و ۹۷۲ هزار نفر جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر در […]

از جمعیت حدود سه میلیون نفری بیکار کشور حدود ۴۰.۵ درصد فارغ التحصیل آموزش عالی هستند.

به‌ گزارش سیگنال به نقل از ‌ایسنا، تازه‌ترین گزارش مرکز آمار بیانگر نرخ بیکاری ۱۱.۷ درصد در پاییز سال جاری بود،؛ به گونه‌ای که حدود ۶۶ میلیون و ۹۷۲ هزار نفر جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر در کشور وجود دارد که از این تعداد حدود ۲۳ میلیون و ۹۲۲ هزار نفر دارای اشتغال و سه میلیون و ۱۷۴ نفر بیکار هستند.
تفکیک جمعیت شاغلان و بیکاران بر اساس تحصیلات نشان می‌دهد که سهم فارغ التحصیلان آموزش عالی از جمعیت بیکار حدود ۴۰.۵ درصد است که در مقایسه با سال گذشته ۳.۴ درصد افزایش دارد.
همچنین در این بین سهم فارغ التحصیلان آموزش عالی از کل جمعیت شاغل ۲۳.۹ درصد است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل دو رشد داشته است.
اما تفکیک وضعیت اشتغال فارغ التحصیلان بر اساس زن و مرد نیز از این حکایت دارد که مردان فارغ التحصیلان آموزش عالی ۲۸.۱ درصد کل بیکاران را تشکیل می‌دهند که سهم آنها نسبت به پاییز سال قبل رشد ۴.۲ درصدی دارد.
از سوی دیگر در بین جمعیت شاغل نیز مردان فارغ التحصیل آموز ش عالی ۲۰.۶ درصد را شامل می‌شوند که با نسبت آنها با افزایش ۱.۹ درصدی همراه بوده است،
اما زنان فارغ التحصیلان آموزش عالی ۶۸.۲ درصد سهم جمعیت بیکار و ۳۸.۵ درصد شاغلان را تشکیل می‌دهند.این‌ در حالی است که سهم زنان این بخش برای بیکاران ۲.۴ درصد و شاغلان ۱.۶ درصد افزایش رشد داشته است.
گفتنی است که در پائیز سال جاری نرخ بیکاری در بین مردان به ۱۰.۱ و زنان ۱۸ درصد رسیده است.