بزرگترین شرکت مرغداری درج و آماده عرضه اولیه در بورس شد

بزرگترین شرکت مرغداری درج و آماده عرضه اولیه در بورس شد
خلاصه اخبار

فهرست عناوین شرکت سیمرغ با نماد “سیمرغ” از امروز با پلاک 528 در بخش کشاورزی، شکار و فعالیت‌های خدماتی وابسته و طبقه نگاهداری سایر حیوانات، تولید محصولات حیوانی طبقه‌بندی نشده در جای دیگر، در بازار دوم بورس تهران درج شد. به گزارش سیگنال به نقل از انجمن بورس ایران، طبق بررسی های بورس پرس، شرکت […]

شرکت سیمرغ با نماد “سیمرغ” از امروز با پلاک 528 در بخش کشاورزی، شکار و فعالیت‌های خدماتی وابسته و طبقه نگاهداری سایر حیوانات، تولید محصولات حیوانی طبقه‌بندی نشده در جای دیگر، در بازار دوم بورس تهران درج شد.

به گزارش سیگنال به نقل از انجمن بورس ایران، طبق بررسی های بورس پرس، شرکت سیمرغ در تاریخ ۷ خرداد سال ۵۳ با سرمایه اولیه ۴ میلیون تومان به صورت سهامی خاص در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید در سال ۵۴ با اولین واحد تخم گذار در اصفهان فعالیت را آغاز و به تدریج با احداث واحدهای یزد، کرمان، اصفهان ۲ و خراسان تعداد واحدها را به پنج رساند. در سال ۵۹ با ادغام شرکت سیکل( مرغ شمال)، واحدهای مرغ مادر گوشتی زیاران و پرورش نیمچه گوشتی بوئین زهرا به این مجموعه پیوستند و به این ترتیب تعداد مزارع تولیدی به هفت واحد رسید و در سال ۹۲ مزرعه لالجین در همدان و بردسیر کرمان به مزارع اضافه شد.

در حال حاضر این شرکت با سرمایه ۱۳۰ میلیارد تومان بزرگترین مرغداری در ارتباط با تولید تخم مرغ خوراکی ایران بوده و جزئی از واحدهای تجاری فرعی شرکت پشتیبانی مهر ۷۸ به شمار می رود. گروه سیمرغ شامل شرکت اصلی و واحدهای تابعه و شرکت‌های فرعی مقوا سازی شرق ،توسعه کشت ذرت و مهرگستران سیمرغ زیاران است.
موضوع فعالیت

موضوع فعالیت اصلی شرکت انجام هرگونه فعالیت های کشاورزی از قبیل زراعت، باغداری، دامپروری، مرغداری، جوجه کشی، تولید مرغ مادر، تخم مرغ، تبدیل، جور کردن، بوجاری و بسته بندی محصولات کشاورزی و تبدیل محصولات فرعی دام، واردات و صادرات تولیدات کشاورزی و تامین سرمایه گذاری در سایر شرکت ها اعم از کشاورزی، تولیدی، بازرگانی، صنعتی و فعالیت شرکت های فرعی تولید و تهیه مقوا، کارتن و ظروف مقوایی و کشت و تولید ذرت دانه ای و سایر نباتات علوفه‌ای است.

ترکیب سهامداری

در ترکیب سهامداری این شرکت،خدمات پشتیبانی مهر ۷۸ با ۵۳.۱ درصد، سرمایه گذاری گروه توسعه ملی با ۱۴.۷ درصد، بانک تجارت با ۹.۶ درصد، شرکت مدیریت طرح و توسعه آینده پویا با ۹.۳ درصد و بخش خصوصی با ۱۳.۳ درصد حضور دارند.

خالص درآمد هر سهم بر مبنای اطلاعات مالی دوره منتهی به اسفند سال گذشته مبلغ ۹۹۳ ریال است.