بایکوت آمار تورم

بایکوت آمار تورم
خلاصه اخبار

فهرست عناوین در حالی که ۹ روز از پایان آذر می‌گذرد، اما بانک مرکزی هنوز گزارش «شاخص بهای مصرف‌کننده» را برای این ماه منتشر نکرده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد در دوره‌های اخیر این گزارش برای هر ماه به طور متوسط در روز پنجم ماه بعد منتشر شده است. بنابراین بر مبنای تقویم گذشته، تا روز […]

در حالی که ۹ روز از پایان آذر می‌گذرد، اما بانک مرکزی هنوز گزارش «شاخص بهای مصرف‌کننده» را برای این ماه منتشر نکرده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد در دوره‌های اخیر این گزارش برای هر ماه به طور متوسط در روز پنجم ماه بعد منتشر شده است. بنابراین بر مبنای تقویم گذشته، تا روز جاری گزارش مذکور بعد از حداقل ۴ روز تاخیر، هنوز منتشر نشده است.

به گزارش سیگنال به نقل از اخبار بانک، این تاخیر در حالی اتفاق افتاده که اقتصاد ایران در ماه‌های اخیر با موج‌های گسترده‌ای از نااطمینانی مواجه بوده است؛ اگر چه در مقاطع ثبات پیش‌بینی آحاد اقتصادی کمتر با خطا موجه می‌شود اما در مقاطع التهاب، که دامنه خطای پیش‌بینی آحاد اقتصادی از متغیرهای اقتصادی بیشتر است، محققان و فعالان اقتصادی به مراتب نیاز به به‌روزرسانی سریع‌تری از گزارش‌های اقتصادی دارند تا تصمیمات خود را بر مبنای آنها اخذ کنند. این تاخیر حداقل ۴ روزه موج‌های متفاوتی از گمانه‌زنی‌ها را بین اقتصاددانان و تحلیلگران ایجاد کرده است.

برخی سناریوی «حبس آماری» را مطرح می‌کنند و معتقدند سیاست‌گذار جریان شکل‌گیری انتظارات را با استراتژی حبس آماری منحرف می‌کند. به عقیده برخی دیگر، تاخیر در انتشار گزارش خود یک استراتژی مدیریتی برای جهت‌دهی به انتظارات عموم است. فارغ از دلیل اصلی تاخیر در ارائه گزارش، تجربه نشان داده خروج متولی پولی از ریل قاعده‌مندی به هر دلیلی، اعتماد عمومی را به سیاست‌گذار سلب کرده و درجه انحراف در مسیر شکل‌گیری انتظارات را افزایش می‌دهد؛ انحرافی که متناسب شرایط فعلی و حساس حاکم بر اقتصاد ایران نیست.