بازار مسکن هفته‌های اخیر

بازار مسکن هفته‌های اخیر
خلاصه اخبار

فهرست عناوین بیش از یک‌سوم آپارتمان‌های فروخته شده در بازار مسکن پایتخت در هفته‌های اخیر در گروه متراژی ۴۰ تا ۸۰ مترمربع بود. به گزارش سیگنال به نقل از دنیای اقتصاد، تقاضای مسکن کوچک و میان‌متراژ در تهران از دیرباز بیشتر از سایر گروه‌های متراژی بوده و این شاید مهم‌ترین تفاوت بازار مسکن پایتخت با […]

بیش از یک‌سوم آپارتمان‌های فروخته شده در بازار مسکن پایتخت در هفته‌های اخیر در گروه متراژی ۴۰ تا ۸۰ مترمربع بود.

به گزارش سیگنال به نقل از دنیای اقتصاد، تقاضای مسکن کوچک و میان‌متراژ در تهران از دیرباز بیشتر از سایر گروه‌های متراژی بوده و این شاید مهم‌ترین تفاوت بازار مسکن پایتخت با سایر شهرهای بزرگ کشور باشد؛ چرا که جنس تقاضا در شهرهای دیگر اغلب متفاوت بوده و کف متراژی پرتقاضا در این شهرها اغلب بیش از ۷۰ مترمربع است. به همین خاطر در برخی از شهرهای بزرگ در سایر استان‌ها تیراژ ساخت و ساز کوچک‌متراژ در مقایسه با کل آمار صدور پروانه آن شهر اندک است.

آمارهای رسمی از گزارش بانک مرکزی درباره وضعیت بازار مسکن آذرماه نیز حکایت از این دارد که 36.5 درصد از معاملات ماهانه در گروه متراژی ۴۰ تا ۸۰ مترمربع که برای تقاضای سکونت خانوارهای یک تا چهار نفره در تهران تناسب دارد، انجام شده است.

تحقیقات میدانی از واسطه‌های ملکی و نیز بررسی آمارهای سامانه اطلاعات بازار املاک نشان می‌دهد در هفته‌های سپری شده از دی ماه نیز این گروه متراژی پرتقاضاترین گروه در مقایسه با سایر گروه‌ها بوده و حداقل یک‌سوم معاملات مسکن را به خود اختصاص داده است. بررسی سمت عرضه نیز نشان می‌دهد کاهش فایل‌های عرضه شده برای فروش با قیمت نامناسب و غیرهمخوان با سن بنا و مشخصات آپارتمان در بازار آپارتمان‌های کوچک و میان‌متراژ، نوید دهنده سرعت گرفتن حرکت بازار مسکن به سمت ثبات نسبی قیمتی است.