انتشار اوراق حرکت به سمت شفافیت است

انتشار اوراق حرکت به سمت شفافیت است
خلاصه اخبار

فهرست عناوین سعدوندی اظهار داشت: به باور بنده بهتر بود تا بدهی دولت به نظام بانکی که ۲۵۰ هزار میلیارد تومان است به اوراق تبدیل و جایگزین بدهی شود و اوراق جدید فروخته و درآمد حاصل به طلبکاران از دولت بویژه پیمانکاران پرداخت شود. به گزارش سیگنال به نقل از ایلنا، وزارت امور اقتصادی و […]

سعدوندی اظهار داشت: به باور بنده بهتر بود تا بدهی دولت به نظام بانکی که ۲۵۰ هزار میلیارد تومان است به اوراق تبدیل و جایگزین بدهی شود و اوراق جدید فروخته و درآمد حاصل به طلبکاران از دولت بویژه پیمانکاران پرداخت شود.

به گزارش سیگنال به نقل از ایلنا، وزارت امور اقتصادی و دارایی اخیرا در بخشنامه‌ای اسامی بانک‌های مجاز به تسویه بدهی از طریق اوراق تسویه خزانه نوع دوم را منتشر کرده است، دکتر علی سعدوندی در گفت‌وگو با ایلنا در مورد کارکرد اوراق تسویه گفت: اوراق تسویه یک ابداع و نوآوری است که از سوی سازمان برنامه و بودجه ارایه شده است تا اگر ارگان دولت به بانکی بدهی داشته و آن بانک به بانک مرکزی بدهی دارد، بصورت سه‌جانبه تسویه صورت بگیرد. در واقع بدهی نهادهای دولتی به بانک‌ها و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در نهایت تهاتری خواهد شد.

وی ادامه داد: اوراق تسویه بخشی از بدهی دولت را کاهش و فشار را از نظام بانکی برخواهد داشت‌، چون در نظام فعلی ما بدهی دولت به نظام بانکی حدود 250 هزار میلیارد تومان و همچنین حدود 100 هزار میلیارد تومان بدهی خط اعتباری است که نظام بانکی از بانک مرکزی دریافت کرده است که به راحتی می‌توان از طریق اوراق تسویه کرد.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: به باور بنده بهتر بود تا بدهی دولت به نظام بانکی که 250 هزار میلیارد تومان است به اوراق تبدیل و جایگزین بدهی شود و اوراق جدید فروخته و درآمد حاصل به طلبکاران از دولت بویژه پیمانکاران پرداخت شود.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه این نوآوری خوب است اما کافی نیست، اظهار داشت: ما باید از راه مستقیم وارد شویم یعنی بدهی برخی طلبکاران دولت مانند بانک‌های تجاری و صندوق‌های بازنشستگی که مایل به داشتن اوراق در سبد دارایی‌های خود هستند به اوراق تبدیل کرد و سایر بدهی‌های دولت مانند طلب پیمانکاران، بصورت ریالی پرداخت شود که راهکار آن فروش اوراق است.

وی ادامه داد: در واقع حجم بدهی‌های دولت افزایش نمی‌یابد بلکه به اوراق تبدیل می‌شود و خاصیت این اوراق در این است که چون امکان غلتاندن دارد، دیگر دولت نمی‌تواند نکول کند و باید سود این بدهی‌ها را بپردازد که یک گام بزرگ بسوی شفافیت است.

سعدوندی انتشار اوراق را در مدیریت نقدینگی موثر دانست و افزود: این اوراق در جذب بخشی از شبه‌پول در بانک‌ها به سمت اوراق قطعا مفید خواهد بود.