امضا توافقنامه میان ایران و سوریه در توسعه روابط اقتصادی/ایران و سوریه بانک مشترک تاسیس می کنند

امضا توافقنامه میان ایران و سوریه در توسعه روابط اقتصادی/ایران و سوریه بانک مشترک تاسیس می کنند
خلاصه اخبار

عبدالناصر همتی گفت: امروز در چارچوب کشور ایران و سوریه در دمشق برای توسعه روابط اقتصادی دو کشور، توافقنامه برقراری و توسعه روابط بانکی دو کشور به امضا رسید.

به گزارش سیگنال به نقل از اقتصادآنلاین، امروز ۹بهمن۱۳۹۷ودرچارچوب توافقات دوکشور ایران وسوریه دردمشق برای توسعه روابط اقتصادی دو کشور ،توافقنامه برقراری وتوسعه روابط بانکی دوکشور به امضا رسید.
براساس تفاهم با رئیس بانک مرکزی سوریه روابط کارگزاری بانکی بین دوکشور برقرار و مجوز تاسیس بانک مشترک ایرانی و سوری در دمشق صادر می شود وبانکهای مرکزی دوکشور با افتتاح حساب، مبادلات بر مبنای پول ملی دوکشور را آغاز وامکان استفاده از کارت های بانکی دو کشور فراهم می شود.براساس توافقات انجام گرفته درجریان سفر هیئت ایرانی به ریاست معاون اول رئیس جمهور کشورمان رهبری سوریه برتصمیم کشورش برای توسعه کامل روابط اقتصادی با ایران تاکید واعلام کرد برای فعالیت شرکت های ایرانی در این کشور اولویت ویژه قائل هستند.