افزایش سرمایه بانک ها از محل ارزش دارایی ها

افزایش سرمایه بانک ها از محل ارزش دارایی ها
خلاصه اخبار

فهرست عناوین ارزش دارایی صنعت بانکداری نسبت به سایر شرکت ها همچون پتروشیمی ها و فولادی ها از رشد قابل توجهی برخوردار نبوده است. به گزارش سیگنال به نقل از بورس امروز، عطاء الله بابایی در گفت وگو با بورس امروز در خصوص وضعیت صنعت بانکداری گفت: صنعت بانکداری از دو بعد قابل تحلیل است؛ […]

ارزش دارایی صنعت بانکداری نسبت به سایر شرکت ها همچون پتروشیمی ها و فولادی ها از رشد قابل توجهی برخوردار نبوده است.

به گزارش سیگنال به نقل از بورس امروز، عطاء الله بابایی در گفت وگو با بورس امروز در خصوص وضعیت صنعت بانکداری گفت: صنعت بانکداری از دو بعد قابل تحلیل است؛ یکی بحث سودآوری این صنعت است و دیگری ارزش دارایی ها و ذخایر ارزی مورد توجه است.
وی افزود: در بخش سود آوری این صنعت در گذشته خیلی سودآوری نداشته است؛ از این رو اکثریت بازار بحث ارزش دارایی و ذخایر ارزی را مد نظر قرار دادند.

بابایی یادآور شد؛ این نکته نیز حائز اهمیت است که ارزش دارایی این صنعت نسبت به سایر شرکت ها همچون پتروشیمی ها و فولادی ها از رشد قابل توجهی برخوردار نبوده است.

وی تصریح کرد: به عنوان مثال بانک تجارت و ملت متناسب با دارایی ها، ارزش بازار آنها رشدی نکرده است.
این کارشناس بازار سرمایه اظهارداشت: با توجه به ارزش دارایی های موجود در بانک ها، انتظار بازار این است که از محل ارزش دارایی ها،بانک ها بتوانند افزایش سرمایه دهند و این تنها راه نجات بانکی است که بتواند از ماده ۱۴۱ خارج و زیان هایش را پوشش دهد.

وی با تاکید بر اینکه اگر بانک مرکزی به دنبال اصلاح ساختار نظام بانکی است این راه کمترین هزینه را دارد؛خاطر نشان کرد: همچنین اگر سرمایه گذاران به دنبال سود بلند مدت هستند؛ بحث سود آوری بانک ها بویژه بعد از توافق هسته ای می تواند مورد توجه قرار گیرد.