افت هفتگی قیمت فلزات با وجود افزایش روز جمعه

افت هفتگی قیمت فلزات با وجود افزایش روز جمعه
خلاصه اخبار

فهرست عناوین با وجود رشد ملموس قیمت فلزات پایه در پایان هفته، بسیاری از این محصولات معاملات هفتگی را با کاهش قیمتی اندک به پایان بردند. رشد قیمت روز جمعه ناشی از عواملی همچون بهبود چشم انداز مذاکرات تجاری آمریکا و چین و احتمال تغییر در روند افزایش نرخ بهره آمریکا بود. به گزارش سیگنال […]

با وجود رشد ملموس قیمت فلزات پایه در پایان هفته، بسیاری از این محصولات معاملات هفتگی را با کاهش قیمتی اندک به پایان بردند. رشد قیمت روز جمعه ناشی از عواملی همچون بهبود چشم انداز مذاکرات تجاری آمریکا و چین و احتمال تغییر در روند افزایش نرخ بهره آمریکا بود.

به گزارش سیگنال به نقل از دنیای بورس، این هفته با توجه به تعطیلی بسیاری از کشورها در برخی از روزهای کاری هفته، تغییر قیمت قابل  ملاحظه ای در موجودی انبار فلزات رقم نخورد.

تغییرات قیمت فلزات در روز جمعه و همچنین در هفته اخیر به شرح جدول زیر بوده است: