اس‌اند‌پی گلوبال: عرضه ETFهای اسپات اتریوم، خطر متمرکزشدن این دارایی را افزایش…

اس‌اند‌پی گلوبال: عرضه ETFهای اسپات اتریوم، خطر متمرکزشدن این دارایی را افزایش…
خلاصه اخبار

فهرست عناوینبر اساس گزارش اس‌اند‌پی گلوبال، تایید ETFهای اسپات اتریوم در ایالات متحده که در صدد لحاظ‌کردن امکان سهام‌گذاری هستند، می‌تواند خطر متمرکزشدن این دارایی را افزایش دهد. تحلیلگران اس‌اند‌پی نوشتند: «سهام‌گذاری اتریوم ETFهای اسپات می‌تواند به اندازه برسد که تا پراکندگی اعتبارسنج‌‌ها در شبکه اتریوم را به شکلی خوب یا بد تغییر دهد. بنابراین […]

بر اساس گزارش اس‌اند‌پی گلوبال، تایید ETFهای اسپات اتریوم در ایالات متحده که در صدد لحاظ‌کردن امکان سهام‌گذاری هستند، می‌تواند خطر متمرکزشدن این دارایی را افزایش دهد. تحلیلگران اس‌اند‌پی نوشتند: «سهام‌گذاری اتریوم ETFهای اسپات می‌تواند به اندازه برسد که تا پراکندگی اعتبارسنج‌‌ها در شبکه اتریوم را به شکلی خوب یا بد تغییر دهد. بنابراین بسیار مهم است که بدانیم انتخاب‌های شرکت‌های ناشر ETF، چگونه خطر متمرکزشدن را به همراه خواهد داشت». برخی تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند که کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده، ETF‌های اسپات اتریوم را در اوایل ماه مه (اردیبهشت) سال جاری تصویب خواهد کرد.

مرجع: ارز دیجیتال