اختلالی در سامانه هدفمندی یارانه‌ها صورت نگرفته است

اختلالی در سامانه هدفمندی یارانه‌ها صورت نگرفته است
خلاصه اخبار

مدیر روابط عمومی سازمان هدفمند‌سازی یارانه‌ها با بیان اینکه اختلالی در سامانه هدفمندی یارانه‌ها و پرداخت یارانه نقدی روی نداده است، گفت: افراد جدیدی که از سوی وزارت رفاه در دهک پر درآمد دهم قرار گرفته‌اند، از یارانه حذف شدند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، برخی رسانه‌ها از اختلال در سامانه هدفمندی یارانه‌ها خبر داده بودند که برای بررسی صحت و سقم آن با سخنگوی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها تماس گرفتیم، در این زمینه سیده طیبه حسینی گفت:‌ هیچ اختلالی در سامانه هدفمندسازی یارانه‌ها پرداخت یارانه معیشتی نقدی ماهانه روی نداده است و یارانه نقدی دیماه هم مانند ماه‌های قبل به حساب سرپرستان خانوار واریز شد.

وی افزود: افراد مشمول یارانه‌بگیر مشمول یارانه از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بر اساس بررسی اطلاعات پایگاه رفاه ایرانیان به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها اعلام می‌شود و این سازمان هیچ دخل و تصرفی در میزان یارانه افراد و یا شمولیت و عدم شمولیت افراد در یارانه ندارد.

سخنگوی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها گفت: در ماه جدید که یارانه پرداخت شد، طبق اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی عده‌ای از افراد در اثر آزمون وسع سنجی جزء دهک 10 پردرآمدی قرار گرفته بودند و خود به خود حذف شده بودند، بنابراین کدملی‌هایی که یارانه به حساب‌شان واریز نشده‌است، جزء دهک 10 پردرآمدی قرار گرفته‌اند در بررسی وسع خانوارها در پایگاه رفاه ایرانیان افراد مرتب در دهکها جابخ جا می‌شوند و آنهایی که در دهک 10 قرار می‌گیرند حذف می‌شوند و ممکن است خانوارهایی از دهک 10 به 9 افت کنند که مشمول یارانه می‌شوند.

به گزارش فارس، طبق مقررات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی کسانی که نسبت به دهک‌بندی خود اعتراض دارند، می‌توانند از طریق سامانه حمایت در پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نسبت به دهک‌بندی خود اعتراض ثبت کنند که به اعتراض آنها رسیدگی خواهد شد و در صورت استحقاق، یارانه آنها مجدد برقرار خواهد شد.

در حال حاضر بیش از 77 میلیون ایرانی مشمول یارانه نقدی معیشتی ماهانه هستند که در دهک‌های یک تا 9 قرار گرفته‌اند که یارانه افراد سه دهک کم درآمد یعنی یک تا 3 ماهانه 400 هزار تومان و یارانه افراد واقع در دهک‌های 4 تا 9 ماهانه 300 هزار تومان به حساب‌شان واریز می‌شود.

مرجع: فارس