مطالبات پیمانکاران اصلی‌ترین دلیل مشکلات مالی شرکت کیسون
بورس نیوز -
رئیس هیات مدیره کیسون گفت: مطالبات پیمانکاران اصلی ترین دلیل مشکلات مالی کیسون محسوب می شود اما امیدواری زیادی نسبت به دریافت این مطالبات و رفع مشکلات مالی این شرکت وجود دارد.